Veuillez remplir ce champ
Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Svezia - Moderaterna (Svezia)

Data di nascita : , Varberg

Home Jörgen WARBORN

Membro

INTA
Commissione per il commercio internazionale
DMER
Delegazione per le relazioni con il Mercosur
DLAT
Delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana

Membro sostituto

BUDG
Commissione per i bilanci
TRAN
Commissione per i trasporti e il turismo
D-CN
Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese

Ultime attività

Restrictions on trade in medical equipment EN

01-04-2020 P-001994/2020 Commissione
Interrogazioni scritte

Obiezione a norma dell'articolo 111 del regolamento: elenco unionale dei progetti di interesse comune (B9-0091/2020) SV

12-02-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Vi röstade nej till invändningen mot kommissionens delegerade akt om unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse, som fastslår 151 energiprojekt berättigade till EU-finansiering (varav 68 % el, 21 % gas, 11 % övriga). Projekten är av gemensamt intresse givet att de bidrar till färdigställandet av energiunionen, exempelvis genom ökad sammanlänkning, ökat oberoende gentemot tredje land samt effektivare resursutnyttjande. Moderaterna ser positivt på att antalet gasprojekt har minskat betydligt jämfört med föregående förteckning men understryker samtidigt att riktlinjerna för hur förteckningen fastställs snarast bör uppdateras i linje med EU:s klimat- och miljöpolitiska ramverk.

Una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SV

12-02-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Vi stödde denna resolution som sätter riktlinjer för en europeisk strategi för att avskaffa all kvinnlig könsstympning. I ett ändringsförslag röstade vi för att de som gjort sig skyldiga till kvinnlig könsstympning ska utvisas. Vi står bakom detta under förutsättning att det inte rör medborgare i den egna staten och att utvisningen sker som följd av lagakraftvunnen dom om det grova brott som kvinnlig könsstympning utgör.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg

Indirizzo postale

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 08F359
    1047 Brussels