Please fill this field
Magdalena ADAMOWICZ Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Polonia - Independent (Polonia)

Home Magdalena ADAMOWICZ

Presidente

D-ZA
Delegazione per le relazioni con il Sudafrica

Membro

CPDE
Conferenza dei presidenti di delegazione
TRAN
Commissione per i trasporti e il turismo
LIBE
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Membro sostituto

JURI
Commissione giuridica
INGE
Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione
DACP
Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Ultime attività

Potenziamento della Garanzia per i giovani (B9-0310/2020) PL

08-10-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Bezrobocie wśród młodych ludzi to bardzo poważny problem, któremu nie zawsze poświęca się należytą uwagę. Tymczasem od tego, jak wygląda start na rynku pracy, często zależy późniejsza kariera zawodowa. Dlatego od 2013 roku Unia Europejska realizuje inicjatywę „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej, by w ciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy przedstawiły młodym ludziom ofertę pracy, stażu, przyuczenia do zawodu lub dalszego kształcenia.
Teraz zaś szczególnie ważne jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dla młodych ludzi. Niezbędne ograniczenia wprowadzane przez poszczególne kraje UE, by zahamować rozprzestrzenianie się pandemii, spowodowały niestety nagłe zakłócenia w formalnym i nieformalnym kształceniu młodzieży, ich stażach, praktykach i przyuczaniu do zawodu, a także w pracy. Oczywiście ma to wpływ na dochody, potencjał zarobkowy i dobrostan młodych ludzi, w tym na zdrowie, a w szczególności na zdrowie psychiczne.
W związku z tym w pełni popieram wzmocnienie „Gwarancje dla młodzieży”, mając nadzieję, że ułatwi ona młodym ludziom wejście na rynek pracy w tych szczególnie trudnych okolicznościach związanych z pandemią COVID-19.

Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Sul NEWSHUB del PE

Moje oświadczenie na temat aktu oskarżenia, który otrzymałam: https://t.co/PnNKcbUQzj  https://t.co/WGcGvMpZbo 

Tak bezmiernie trudnych kwestii moralnych, wręcz religijnych, nie należy i nie da się rozstrzygnąć ustawą. Dlatego powinny pozostać w sferze moralności każdego człowieka. A rolą państwa i społeczeństwa jest zrobić wszystko, aby kobietom, matkom i dzieciom jak najszerzej pomagać.

Decyzja neoTK nie ratuje życia dzieci, tylko matki będą potwornie cierpiały, niektóre umrą razem z uszkodzonymi płodami. Zakazane aborcje trafią do podziemia albo za granicę. Chcecie NAPRAWDĘ chronić życie? Edukacja, antykoncepcja, dostęp do ginekologów, pomoc matkom – to róbcie!

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg