Please fill this field
Krzysztof JURGIEL Krzysztof JURGIEL
Krzysztof JURGIEL

Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

Membro

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Data di nascita : , Ogrodniki

Home Krzysztof JURGIEL

Membro

AGRI
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
D-TR
Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia

Membro sostituto

REGI
Commissione per lo sviluppo regionale
D-IQ
Delegazione per le relazioni con l'Iraq

Ultime attività

Una nuova strategia industriale per l'Europa (breve presentazione) PL

23-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-23(1-136-5625)
Contributi alle discussioni in Aula

Programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma 'UE per la salute'") (EU4Health) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) PL

13-11-2020
Dichiarazioni di voto scritte

W swojej propozycji ustawodawczej „Program UE dla zdrowia” Komisja Europejska przewidziała na ten program aż czterokrotnie więcej środków niż na poprzednie programy tego typu. Mimo iż środki te znacznie ograniczono w ramach negocjacji nad nowymi WRF, „UE dla zdrowia” wciąż może być ważnym narzędziem pozwalającym przyczyniać się do poprawy zdrowia obywateli Unii:
Po pierwsze, sprawozdanie przyjęte przez Parlament wskazuje na potrzebę większych inwestycji w systemy opieki zdrowotnej, w szczególności na rzecz infrastruktury oraz cyfryzacji.
Po drugie, podkreśla ono, że opieka zdrowotna powinna być ukierunkowana na człowieka i skupiać się na zapobieganiu chorobom przez okres całego życia jednostki.
Po trzecie, sprawozdanie zwraca szczególną uwagę na nierówności: między grupami populacji i między poszczególnymi krajami, oraz postuluje ich zmniejszenie.
Zdrowie publiczne należy do kompetencji dzielonych UE i dlatego powinna ona wspierać rządy państw członkowskich w takim zakresie, by osiągnąć wspólne cele. Bardziej skoordynowane i odporne systemy zdrowotne są szczególnie potrzebne w czasie obecnego kryzysu sanitarnego i uważam, że „Program UE dla zdrowia” ma potencjał, by okazać się pomocą zarówno dla władz publicznych państw członkowskich, jak i bezpośrednio dla obywateli Unii. Dlatego głosowałem za przyjęciem sprawozdania.

Piano di investimenti per un'Europa sostenibile - Come finanziare il Green Deal (discussione) PL

12-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-12(2-162-0000)
Contributi alle discussioni in Aula

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg