Please fill this field
Beata MAZUREK Beata MAZUREK
Beata MAZUREK

Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

Membro

Polonia - Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Home Beata MAZUREK

Vicepresidente

DLAT
Delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana

Membro

IMCO
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
D-BR
Delegazione per le relazioni con la Repubblica federativa del Brasile
DMER
Delegazione per le relazioni con il Mercosur

Membro sostituto

EMPL
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
DACP
Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Ultime attività

Diritto all'aborto in Polonia (B9-0373/2020) PL

26-11-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Głosowałam przeciw przyjęciu rezolucji w sprawie aborcji w Polsce, ponieważ kompetencje, które nie zostały przekazane UE w traktatach, należą wyłącznie do państw członkowskich. „Z punktu prawnego widzenia jasne jest, że UE nie ma kompetencji, jeśli chodzi o prawo do aborcji w państwach członkowskich, przepisy też leżą w gestii danego państwa członkowskiego.” stwierdziła podczas debaty pani Komisarz Helena Dalli. Polska jest krajem praworządnym przestrzegający konstytucji, która jasno stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Prawo do życia to fundamentalne prawo obywatelskie. Musimy robić wszystko by było ono chronione na każdym jego etapie. Podczas debaty mówiło się dużo o aborcji jako prawie kobiety, nie wspominając nic o prawach dzieci nienarodzonych. Nasz moralny obowiązek to ochrona prawa do życia, ochrona tych, którzy sami bronić się nie mogą.

Diritto all'aborto in Polonia (discussione) PL

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-173-0000)
Contributi alle discussioni in Aula

Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori (A9-0209/2020 - David Cormand) PL

25-11-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Zagłosowałam przeciw sprawozdaniu, ponieważ głównym punktem spornym dla naszej grupy jest wymuszanie nowych etykiet produktów, które mają wskazywać i oceniać zrównoważony poziom produktu. Moim zdaniem, tak jak zaproponowane w sprawozdaniu elementy składowe takiej etykiety nie mogą być obiektywnie mierzone. Ta i inne rekomendacje musiałyby doprowadzić do znacznego obciążenia producentów, a co za tym idzie przerzucenia części kosztów z tym związanych na konsumentów. Mogłoby to doprowadzić do zawężenia wyboru klientom i ograniczenia ich siły nabywczej. Preferujemy działania oddolne, gdzie przedsiębiorcy sami będą konkurować o klienta zrównoważonymi produktami, stąd nasze wezwanie do stosowania zharmonizowanych, ale dobrowolnych etykiet.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg