Please fill this field
Søren GADE Søren GADE
Søren GADE

Gruppo Renew Europe

Membro

Danimarca - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danimarca)

Data di nascita : , Holstebro

Home Søren GADE

Presidente

D-IN
Delegazione per le relazioni con l'India

Vicepresidente

PECH
Commissione per la pesca

Membro

CPDE
Conferenza dei presidenti di delegazione
TRAN
Commissione per i trasporti e il turismo
BECA
Commissione speciale sulla lotta contro il cancro

Membro sostituto

LIBE
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
D-IR
Delegazione per le relazioni con l'Iran

Ultime attività

Potenziamento della Garanzia per i giovani (B9-0310/2020) DA

08-10-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Beskæftigelse blandt unge er en central del af et bæredygtigt samfund, som Venstre arbejder målrettet på at opbygge i Danmark. Grunden til, vi har stemt nej til denne resolution er, at social- og beskæftigelsespolitik også fremover skal være national kompetence - og hvert land bør tackle det efter egne omstændigheder.

Istituzione di un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) DA

07-10-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Intentionen bag betænkningen er god. Der er dog nogle steder, hvor jeg ikke kan støtte forslagene i teksten. Det skyldes en bekymring for indsættelse af forskellige interessenter i overvågningsmekanismen, som tit og ofte er funderet på politiske mål og overbevisninger, og derfor ikke uafhængige, som teksten ellers hævder. Dernæst vil mekanismen med en årlig overvågningscyklus være et indgreb i medlemslandenes suverænitet i forhold til interne anliggender, hvor unionen i dag ingen kompetence har - og det kan jeg ikke støtte. Jeg har derfor stemt for en række ændringsforslag, men støttet det samlede forslag.

Sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) DA

16-09-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Venstre støtter en grøn og ambitiøs omstilling og CO2-reduktion for skibsfarten. Vi prioriterer, at dette arbejde skal ske i en international ramme, som afspejler skibsfartens natur og via en separat lovgivningsproces. Den danske skibsfart var blandt de første i EU til at gøre deres sejllads grønnere. Med denne betænkning kan de risikere ikke at blive godskrevet for de fremskridt, de har opnået. Det er risikoen, hvis datoen for, hvornår reduktionen i udledninger skal tælle fra, sættes for sent. Vi støtter, at baselinen for CO2-reduktion skal være en IMO-model og skal fastsættes til 2008. Det afspejler teksten ikke i den fornødne grad. På trods af nogle relevante forbedringer til Kommissions forslag, udvider og overskrider teksten lovgivningens formål i sådan en grad, at Venstre ikke kan støtte forslaget.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg