Please fill this field
Asger CHRISTENSEN Asger CHRISTENSEN
Asger CHRISTENSEN

Gruppo Renew Europe

Membro

Danimarca - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danimarca)

Home Asger CHRISTENSEN

Membro

AGRI
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
ANIT
Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto
D-CN
Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese

Membro sostituto

ENVI
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
REGI
Commissione per lo sviluppo regionale
D-IL
Delegazione per le relazioni con Israele

Ultime attività

Occurrence of new mink variants of COVID-19 in Denmark EN

17-11-2020 P-006241/2020 Commissione
Interrogazioni scritte

Programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma 'UE per la salute'") (EU4Health) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) DA

13-11-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Hvor Venstre ikke kan bakke op om en europæisk sundhedsunion, fordi vi mener, at hver medlemsstat bedst kan tilrettelægge deres eget sundhedsvæsen, støtter Venstre et koordinerende sundhedsprogram i EU. Programmet skal understøtte velfungerende sundhedsvæsner i EU ved at øge digitaliseringen, sikre tilgængelighed af medicin, støtte bekæmpelse af kroniske sygdomme, som cancer og overvægt og gøre EU mere beredt til at håndtere sundhedskriser. Særligt efter Covid-19 står det klart, at øget samarbejde og vidensdeling på EU-niveau kan være til gavn for de enkelte medlemsstater.
I afstemningen var det ikke muligt at stemme for store dele af de positive elementer i det foreslåede sundhedsprogram uden at støtte en budgetstigning, som Europa-Parlamentets miljøudvalg har foreslået, og som spejler det beløb, Kommissionen foreslog i sit udspil. Vi støtter ikke den budgetforøgelse.
Vi støtter det budget, som aftalen om den syv-årige budgetramme for EU, MFF'en, lægger op til, nemlig 5,4 mia. euro. Den endelig lovgivningstekst vil komme til at reflektere MFF-resultatet, hvilket Venstres EP-delegation har tillagt stor vægt i deres beslutning om at støtte den samlede pakke til dette program.

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - Tutte le sezioni (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) DA

12-11-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Venstre er grundlæggende imod parlamentets forslag om at øge EU’s flerårige budget, som Rådet blev enige om i sommer. Vi stemte imod parlamentets resolution i sommer bl.a. pga. ønske om budgetstigninger. Og vi stemmer imod parlamentets forslag til budgettet for 2021 af samme grund.
Der er dog flere afstemningsblokke og enkelte ’single votes’, som Venstre har stemt for eller blankt til. Det skyldes, at vi støtter hensigten i forslagene eller dele af dem. Venstre går ind for flere penge til forskning til blandt andet grøn teknologi og digital omstilling, bekæmpelse af desinformation gennem gennem EEAS og til Erasmus+. Men vi mener, at dette bør ske ved at omprioritere budgettet og ikke ved at hæve medlemslandes bidrag til EU.
Selvom Venstre er imod parlamentets ønske om større budget, vil vi gerne markere, at EU bør bruge flere penge på disse områder, som vi fremhæver ved at stemme for eller blankt.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg