Please fill this field
Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

Membro dell'ufficio di presidenza

Slovacchia - Sloboda a Solidarita (Slovacchia)

Data di nascita : , Bratislava

Home Eugen JURZYCA

Membro

IMCO
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
FISC
Sottocommissione per le questioni fiscali
DCAS
Delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan, e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia

Membro sostituto

ECON
Commissione per i problemi economici e monetari

Ultime attività

Programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma 'UE per la salute'") (EU4Health) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SK

13-11-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Parlament odsúhlasil zriadenie finančnej schémy EU4Health vo výške 10,4 mld. eur, určenej na zvýšenie odolnosti EÚ v oblasti zdravotníctva. Tieto prostriedky majú v rôznych oblastiach zdravotníctva pomôcť riešiť problémy, ktoré odhalila pandémia COVID-19. Medzi 80 oblastí, ktoré majú byť z tohto balíka financované, patrí napríklad budovanie skladov vakcín či ochranných pomôcok. Z návrhu však nie je jasné, aký objem prostriedkov má ísť do konkrétnych oblastí a ako sa bude merať osoh z vynaložených prostriedkov. Ak chceme zabrániť neefektívnemu míňaniu prostriedkov daňovníkov v EÚ, postup by mal byť opačný. Najprv by sme si mali povedať, aké oblasti chceme a vieme spoločne efektívne financovať (napríklad možno nákup vakcín, budovanie skladov vakcín), a potom na základe ich súčtu rozhodovať o vyčlenení prostriedkov. Hlasovania som sa preto zdržal.

Piano di investimenti per un'Europa sostenibile - Come finanziare il Green Deal (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SK

13-11-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Návrh vyčísľuje potrebné finančné zdroje pre splnenie environmentálnych záväzkov vyplývajúcich z Európskej zelenej dohody. Súčasne požaduje zaviesť nové nástroje na zvýšenie príjmov EÚ na plnenie environmentálnych cieľov, ktorými by mali byť spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, dane pre veľké digitálne spoločnosti, dane z finančných transakcií, príspevok z plastov, mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach a rozšírenie systému obchodovania s emisiami. So zavádzaním týchto nových daní a ich presunom medzi príjmy EÚ nesúhlasím, pretože EÚ by mala vyberať tie prostriedky, ktoré vie vybrať ekonomicky efektívne. Na základe analýz a príkladov najlepších skúseností. V súčasnosti však Európsky parlament nedisponuje analýzami, ktoré by preukazovali efektívnosť zavedenia takýchto daní na úrovni EÚ.
V tomto návrhu nesúhlasím ani s požiadavkou Parlamentu, aby finančné inštitúcie (Európska centrálna banka, Európska investičná banka a verejné aj komerčné banky) vo svojich politikách a reguláciách zohľadňovali plnenie environmentálnych cieľov EÚ, pretože by to za istých okolností mohlo viesť k uprednostňovaniu menej efektívnych investícií bez toho, aby sme dosiahli environmentálne ciele. Hlasoval som preto proti.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg