Please fill this field
Juozas OLEKAS Juozas OLEKAS
Juozas OLEKAS

Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

Membro

Lituania - Lietuvos socialdemokratų partija (Lituania)

Data di nascita : , Mazas Ungutas

Home Juozas OLEKAS

Membro

AGRI
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
DPAP
Delegazione per le relazioni con il Parlamento panafricano
DEPA
Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Membro sostituto

AFET
Commissione per gli affari esteri
SEDE
Sottocommissione per la sicurezza e la difesa
ANIT
Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto
D-BY
Delegazione per le relazioni con la Bielorussia
DACP
Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE
DNAT
Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO

Ultime attività

Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 - Tutte le sezioni (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) LT

12-11-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Balsavau už šį projektą, kadangi Europos Parlamento bei Tarybos pasiektas susitarimas yra didelis laimėjimas, prie kurio didžia dalimi prisidėjo Socialistų ir Demokratų pažangiojo aljanso derybinė grupė. Džiaugiuosi, kad mums pavyko iškovoti papildomus 16 milijardų pagrindinėms ir svarbiausioms ES programoms, kurios kiekvieną dieną prisideda prie geresnio, socialiai teisingesnio ir lygesnio Europos piliečių gyvenimo. Ypatingai džiaugiuosi, kad mums pavyko iškovoti net tris kartus didesnes lėšas EU4Health fondui, jo sumai siekiant 5,1 milijardų eurų. Šis biudžetas ir Europos Komisijos žengti pirmieji žingsniai kuriant Europos sveikatos sąjungą sustiprins mūsų pasirengimą panašioms masinėms grėsmėms visuomenės sveikatai, kaip COVID-19 pandemija, o ilgalaikėje perspektyvoje sukursime mechanizmą, kuris padės apsaugoti mūsų piliečius ir jų sveikatą, nepaisant varijuojančių sveikatos apsaugos sistemų ar geografinių sienų. Europos Sąjungos laukia progresyvūs ir daugelį pokyčių žadantys 7 metai, kurios metu Europa sieks tapti žalesnė, skaitmenizuotesnė bei sveikesnė. Mes tęsime kovą už Socialinę Europą, kurioje Europos Sąjungos naudos yra jaučiamos kiekvienam piliečiui.

Introduzione di limiti di capacità per il merluzzo bianco del Baltico orientale, raccolta di dati e misure di controllo nel Mar Baltico e arresto definitivo per le flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale (A9-0093/2020 - Niclas Herbst) LT

11-11-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Balsavau už šį dokumentą, kadangi Baltijos jūros ekosistemos būklė kritinė. Žuvų ištekliai mažėja, ir jei laiku nesiimsime griežtų ribojimų, jie nebeatsigaus. Šiuos pokyčius nulėmė ne tik žvejyba, bet ir įvairūs kiti veiksniai: deguonies koncentracijos mažėjimas, taršos augimas, klimato atšilimas. Dėl šių priežasčių Europos Komisija 2019 m. priėmė neatidėliotinas rytų Baltijos jūros menkių apsaugos priemones, o Taryba praktiškai nusprendė uždrausti šios rūšies išteklių žvejybą. Žvejybos mažėjimas sukels Baltijos jūros regiono pakrančių bendruomenėms ir žvejybos įmonėms daug socialinių ir ekonominių problemų, o dabartiniai žvejybinių laivynų pajėgumai bus pertekliniai ir liks nepanaudoti. Neturėdami galimybių ateityje užsidirbti iš žvejybos, žvejai bus priversti atiduoti laivus į metalo laužą ir visam laikui pasitraukti iš savo verslo. Kadangi žvejai, žvejybos įmonės ir pakrančių bendruomenės negali patys sušvelninti šių neigiamų padarinių, ES privalo imtis atitinkamų reikalingų priemonių. Jau anksčiau raginau Europos Komisiją imtis veiksmų ir skirti specialią regioninę paramą arba įsteigti specialų fondą, susijusį su bendra žuvininkystės politika (BŽP), kad būtų skatinamas naujas vietos žvejų įdarbinimas Baltijos jūros valymo mėlynosios bioekonomikos technologijomis. Šios sesijos metu balsavau už dokumentą, skatinantį ES teikti finansinę nebiurokratinę, lanksčią ir skubią paramą, kuri sušvelnintų veiklos ir laivynų pajėgumų mažinimo padarinius.

Cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (A9-0128/2020 - Manuel Pizarro) LT

11-11-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Balsavau už šį susitarimą, kadangi siekiame glaudesnio valstybių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo visoje Europos Sąjungoje. Šiuo sprendimu pratęsiame šio tinklo įgaliojimus iki 2027-ųjų gruodžio 31-osios, taip pat, prašome Komisijos iki 2026-ųjų rugsėjo pateikti vertinimo ataskaitą šio tinklo pasiekimams įvertinti. Užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklas turėtų toliau skatinti tvarių darbo vietų kūrimą ir padėti įdarbinimo tarnyboms prisitaikyti prie skaitmeninimo ir besikeičiančių darbo modelių bei santykių. Raginame sukurti atsparesnį tinklą, galintį modernizuoti ir sustiprinti nacionalines užimtumo tarnybas. Taip pat, tinklo nariai turi parengti bendras iniciatyvas, kurios taip pat palengvintų keitimąsi informacija ir gerąja patirtimi. Nors šis tinklas ir toliau bus finansuojamas ES lėšomis, raginame šalis - nares prisidėti prie finansavimo nacionaliniu lygmenimi. Priešakyje - didžiuliai iššūkiai, kuriuos turime atliepti: tinklo požiūris privalo būti visapusiškas ir siejantis savo tikslus su Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimu, socialiai teisingu perėjimu prie ekologiškos ekonomikos ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Juozas OLEKAS
Juozas OLEKAS

Sul NEWSHUB del PE

RT @EPHA_EU: The @Europarl_EN can play a key role in boosting actions to tackle #AMR across the #EU. Members of the #MEPvsAMR Interest Group are stepping up in the fight against this urgent #publichealth threat #EAAD2020 #WAAW2020 #KeepAntibioticsWorking https://t.co/3uy7HEEgMY  @woelken https://t.co/0sXXrtwj1z 

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg