Please fill this field
Ivo HRISTOV Ivo HRISTOV
Ivo HRISTOV

Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

Membro

Bulgaria - Bulgarian Socialist Party (Bulgaria)

Data di nascita : , Istanbul

Home Ivo HRISTOV

Membro

ITRE
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
DCAS
Delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan, e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia

Membro sostituto

AGRI
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
PECH
Commissione per la pesca
AIDA
Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale
ANIT
Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto
D-US
Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti
DACP
Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Ultime attività

Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) BG

17-12-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Подкрепих резолюцията относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, защото смятам, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003.
Напълно подкрепям и призива към Европейската комисия междувременно да преустанови разрешаването на генетично модифицирани организми, когато държавите членки не представят становище в Апелативния комитет, било то за отглеждане или за употреба като храна и фураж.
Европейското общество е поляризирано по темата, като в страни като моята – България, освен законова забрана, има и силно обществено неодобрение към отглеждането на генетично модифицирани организми заради липсата на достатъчно информация за трайния им ефект върху здравето на човека, животните и околната среда като цяло.

Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: Granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 (B9-0413/2020) BG

17-12-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Подкрепих резолюцията относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две или три от отделните събития MON 87427, MON 89034, MIR162 и MON 87411, защото смятам, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003.
Напълно подкрепям и призива към Европейската комисия междувременно да преустанови разрешаването на генетично модифицирани организми, когато държавите членки не представят становище в Апелативния комитет, било то за отглеждане или за употреба като храна и фураж.
Европейското общество е поляризирано по темата, като в страни като моята – България, освен законова забрана, има и силно обществено неодобрение към отглеждането на генетично модифицирани организми заради липсата на достатъчно информация за трайния им ефект върху здравето на човека, животните и околната среда като цяло.

Obiezione a norma dell'articolo 112, paragrafi 2 e 3, del regolamento: Granturco geneticamente modificato MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) (B9-0414/2020) BG

17-12-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Подкрепих резолюцията относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), защото смятам, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003.
Напълно подкрепям и призива към Европейската комисия междувременно да преустанови разрешаването на генетично модифицирани организми, когато държавите членки не представят становище в Апелативния комитет, било то за отглеждане или за употреба като храна и фураж.
Европейското общество е поляризирано по темата, като в страни като моята – България, освен законова забрана, има и силно обществено неодобрение към отглеждането на генетично модифицирани организми заради липсата на достатъчно информация за трайния им ефект върху здравето на човека, животните и околната среда като цяло.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg