Please fill this field
Andrey SLABAKOV Andrey SLABAKOV
Andrey SLABAKOV

Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei

Membro

Bulgaria - VMRO (Bulgaria)

Data di nascita : , Sofia

Home Andrey SLABAKOV

Membro

CULT
Commissione per la cultura e l'istruzione
D-AL
Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Albania

Membro sostituto

ENVI
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
PETI
Commissione per le petizioni
BECA
Commissione speciale sulla lotta contro il cancro
D-TR
Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia

Ultime attività

Finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività - Sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) BG

08-10-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Уважаеми колеги,
Гласувам „въздържал се“ по изготвения доклад. Ясно съзнавам, че в него се говори за важни неща като прането на пари през финансовата система и финансирането на тероризма. Аз категорично подкрепям разрешаването на тези въпроси, моята политическа група също.
Още повече, предложеният доклад предлага да се увеличи обменът на данни с цел насърчаване на иновациите, което адмирирам. Така ще се улесни достъпа до публична информация в целия ЕС. Разбирам, че това ще бъде от полза за дружествата за цифрово финансиране, както и за редица други области на политиката на Съюза и ще повиши прозрачността на пазара.
Въпреки това, не мога да разбера и недоумявам защо виждам препратки към прехода към климатично неутрално общество в ЕС. По никакъв начин не мога да се съглася, а и не смятам, че мястото на тази тема е в предложения доклад. За пореден път виждаме как се предлагат неща, които целят прокарването на политически цели и идеологии там, където не им е мястото. Кому е нужно да се говори за прехода навсякъде? Сякаш мислите, че колкото повече го споменавате, той ще стане някак си по-реален. Няма да го бъде.
Благодаря!

Potenziamento della Garanzia per i giovani (B9-0310/2020) BG

08-10-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Уважаеми колеги,
Гласувах в подкрепа на предложението относно засилването на гаранцията за младежта. Смятам, че трябва да инвестираме в младите хора. Борбата с младежката безработица е належащ приоритет за България. Сигурен съм, че и за целия ЕС е така. Още повече, че в резултат на пандемията от китайски коронавирус безработицата в много от държавите рязко се увеличи, като младите хора са може би сред най-тежко засегнатите.
Не си ли извлякохме поуки от предишни кризи? Нека не повтаряме стари грешки и да реагираме бързо, или рискуваме цяло едно поколение млади хора да бъде изгубено. Виждате, че ситуацията с вируса не се подобрява, даже напротив. Сега е момента за конкретни действия и затова подкрепям предложението да се засили гаранцията. Надявам се, че по този начин ще бъдат подкрепени младежите, както във връзка с кризата сега, така и в дългосрочен план.
Разбира се, че трябва да помогнем на всички млади хора да си проправят път на пазара на труда. Имат нужда от качествени и стабилни предложения за работа, образование или обучение. Нека не забравяме, че младежите, които обучаваме днес, ще бъдат движещата сила утре.
Благодаря за вниманието.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg