Please fill this field
Linea SØGAARD-LIDELL Linea SØGAARD-LIDELL
Linea SØGAARD-LIDELL

Gruppo Renew Europe

Membro

Danimarca - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danimarca)

Data di nascita : , Aarhus

Home Linea SØGAARD-LIDELL

Membro

ENVI
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
DACP
Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Membro sostituto

ECON
Commissione per i problemi economici e monetari
D-JP
Delegazione per le relazioni con il Giappone

Ultime attività

Riapertura del procedimento giudiziario a carico del Primo ministro della Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi (B9-0192/2020) DA

19-06-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Venstre støtter indsatsen imod korruption og offentligt misbrug i alle deres former og afskygninger. Men Tjekkiet er et fuldt funktionsdygtigt demokrati, og denne sag behandles allerede af Tjekkiets offentlige anklager. Et grundlæggende retsstatsprincip er, at alle er uskyldige indtil dømt. Det er ikke EP’s rolle at fungere som dommer i sager, hvor et internationalt anerkendt retsvæsen fører en sag. Derfor stemmer vi imod beslutningen.

Politica di concorrenza – relazione annuale 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) DA

18-06-2020
Dichiarazioni di voto scritte

I Venstre støtter vi Europa-Parlamentets årlige betænkning om konkurrencepolitik. I en tidsalder, hvor især det digitale område fylder mere og mere i konkurrencepolitikken, er det afgørende, at EU også her skaber fornuftige rammer for europæiske virksomheder i Europa og globalt. Derudover er det vigtigt, at vi får den europæiske konkurrencepolitik strømlinet med vores grønne ambitioner, og Venstre er glad for, at betænkningen opfordrer til netop dette. I den forbindelse blev det i forbindelse med denne afstemning foreslået, at Europa-Parlamentet skal opfordre Kommissionen til at præsentere en CO2-grænsejusteringsmekanisme. Venstre er ikke imod ideen om en CO2-grænsejusteringsmekanisme. Hvis en sådan mekanisme designes korrekt, kan den blive et vigtigt værktøj i kampen mod global opvarmning. Den kan potentielt også tilskynde flere lande uden for EU til at øge deres klimaambitioner. Venstre kunne dog ikke stemme for ændringsforslaget i sin endelige form, da det undlader en vigtig betingelse for en europæisk CO2-grænsejusteringsmekanisme: Mekanismen skal være kompatibel med EU's forpligtelser inden for Verdenshandelsorganisationen (WTO) og minimere risikoen for handelskonflikter med EU's handelspartnere.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg