Compila questo campo
Marian-Jean MARINESCU Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Romania - Partidul Naţional Liberal (Romania)

Data di nascita : , Râmnicu Vâlcea

Home Marian-Jean MARINESCU

Membro

TRAN
Commissione per i trasporti e il turismo
BECA
Commissione speciale sulla lotta contro il cancro
DACP
Delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

Membro sostituto

CONT
Commissione per il controllo dei bilanci
ENVI
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
ITRE
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
DASE
Delegazione per le relazioni con i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)

Ultime attività

PARERE sui partiti politici europei – relazione 2021

14-07-2021 CONT_AD(2021)691375 PE691.375v02-00 CONT
Pareri in quanto relatore ombra
Isabel GARCÍA MUÑOZ

Agenzia europea per i medicinali (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) RO

08-07-2021
Dichiarazioni di voto scritte

. – Criza Covid 19 a atras atenția asupra nevoii Uniunii de a asigura un cadru cât mai eficient de gestionare a crizelor sanitare. Regulamentul privind consolidarea rolului Agenției europene a medicamentelor (EMA) crește rolul agenției în ce privește monitorizarea și atenuarea riscului apariției crizelor de medicamente și echipamente medicale, consilierea științifică privind medicamentele care au potențial de a trata, preveni sau diagnostica bolile generatoare de crize sanitare, precum și coordonarea studiilor care să monitorizeze eficiența și siguranța vaccinurilor.
O importantă modificare o reprezintă înființarea Grupului de coordonare a medicamentelor și a Grupului de coordonare executivă pentru echipamente medicale. Aceste două grupuri vor fi responsabile cu întocmirea listei cu produse și echipamente medicale critice și cu monitorizarea eventualelor deficite de pe piață a acestor produse esențiale pentru sănătatea cetățenilor.
În plus, este înființat și Grupul de lucru de urgență al EMA care trebuie să se asigure că produse medicale sigure, calitative și eficiente și care au potențialul de a rezolva urgențele sanitare, pot fi dezvoltate în interiorul Uniunii.
Față de propunerea Comisiei, Parlamentul European a adus îmbunătățiri legate de definirea clară a cererii, ofertei și crizei de medicamente; de separarea bine precizată între Grupul de coordonare a medicamentelor și Grupul de coordonare pentru echipamente medicale, astfel încât să poată răspunde mai bine în perioadele de criză sanitară, precum și de folosirea mai eficientă a informațiilor obținute în urma studiilor clinice.
Având experiența actualei crize sanitare, susțin prin votul meu adoptarea acestor modificări legislative care consolidează capacitatea Agenției europene a medicamentelor de a răspunde rapid și eficient în momentele de criză sanitară.

Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Sul NEWSHUB del PE

”Fit for 55”: Avem nevoie de tranziție echilibrată pentru a păstra locurile de muncă și a reduce emisiile - https://t.co/cgNcuuAk0t 

#Transport won't be fit to cope with the future environmental challenges without investments. More money for infrastructure and new technologies will not only contribute to CO2 reduction, but also create #jobsjobsjobs @EPPGroup

#Fitfor55 proposals will clearly mean big changes for both industry and consumers and we expect from the @EC_Commission to present costs of these changes. #ETS for transport cannot put an undue burden on people, especially low-income households @EPPGroup

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg