Kati PIRI
Kati PIRI
Paesi Bassi

Data di nascita : , Celldömölk (HU)

9ª legislatura Kati PIRI

Gruppi politici

  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo - Vicepresidente

Partiti nazionali

  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Partij van de Arbeid (Paesi Bassi)

Deputati

  • 02-07-2019 / 15-07-2019 : Commissione giuridica
  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Commissione per gli affari esteri
  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Macedonia del Nord
  • 14-09-2020 / 30-03-2021 : Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione

Membro sostituto

  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Turchia
  • 08-07-2019 / 30-03-2021 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Attività parlamentari principali

Contributi alle discussioni in Aula

Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore

In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Proposte di risoluzione

Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali

Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Altre attività parlamentari

Dichiarazioni di voto scritte

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Misure specifiche volte a fornire flessibilità straordinaria per l'utilizzo dei Fondi strutturali e d'investimento europei in risposta alla pandemia di COVID-19 NL

17-04-2020

Europa heeft te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Het is nog lastig in te schatten hoe lang deze crisis gaat duren en hoe het virus zich verder verspreidt. We leven allemaal in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen zullen in ieder geval desastreus zijn, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie. Lidstaten hebben daarom op korte termijn behoefte aan liquide middelen, om medische producten, krediet voor het midden- en kleinbedrijf en maatregelen op de arbeidsmarkt te kunnen financieren.
Door CRII+ kunnen lidstaten hun cohesiefondsen voor deze doeleinden inzetten. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit in de bestedingsvoorwaarden nodig. Lidstaten mogen (tijdelijk in verband met de coronacrisis) volledige medefinanciering aanvragen en schuiven met geld tussen de verschillende fondsen en regio’s. Hierdoor kunnen lidstaten het geld op korte termijn gericht inzetten in de gebieden die het hardst zijn getroffen door het virus.

Azione coordinata dell'UE per combattere la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze NL

17-04-2020

. – Zonder internationale samenwerking is het onmogelijk de huidige crisis het hoofd te bieden. Op ons initiatief is daarom in deze resolutie een sterke externe en mensenrechtencomponent opgenomen.
De rol van multilaterale organisaties in deze crisis moet worden versterkt. Daarbij gaat speciale aandacht naar de WHO. Onze politieke en financiële steun voor zowel medische als sociaal-economische VN-initiatieven is nodig om de ineenstorting van fragiele staten te voorkomen. De EU Global Response vormt daarvoor een hoopgevend begin. Wij blijven solidair met onze naaste partners in de Westelijke Balkan, onze zuidelijke en oostelijke buren en partners in Afrika en Latijns-Amerika.
Deze crisis wordt misbruikt door autoritaire leiders om verdeeldheid te zaaien in de EU. Landen als Rusland en China verspreiden actief nepnieuws en complottheorieën. Dit moet acuut worden bestreden, zowel door verspreiding via socialemediakanalen tegen te gaan als door deze landen er rechtstreeks op aan te spreken. Noodmaatregelen in derde landen mogen niet leiden tot mensenrechtenschendingen of schending van internationaal recht. Politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten. Kandidaat-lidstaten dragen hierin een speciale verantwoordelijkheid.
Inwoners van overvolle vluchtelingenkampen kunnen onmogelijk anderhalve meter afstand houden. Daarom roepen we op tot onmiddellijke evacuatie van kwetsbare vluchtelingen op Griekse eilanden. Zij moeten eerlijk verdeeld worden over de EU-lidstaten.

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità: norme comuni NL

26-03-2020

Europese luchthavens voorspellen een verlies van 67 miljoen passagiers in het eerste kwartaal van 2020 door de coronacrisis. En toch moeten zogenaamde “spookvluchten” zonder passagiers vliegen vanwege de toewijzing van slots op luchthavens (jaarlijks) en de daarbij behorende verplichting dat 80 % gevlogen moet worden op deze route. Deze verplichting heeft ten tijde van de coronacrisis catastrofale gevolgen voor het milieu en voor de luchtvaartmaatschappijen. Dit moeten wij in Europa voorkomen! Er moet dus een tijdelijke uitzondering mogelijk gemaakt worden zodat luchtvaartmaatschappijen geen lege vluchten meer hoeven te laten vliegen. De crisis zal nog minstens tot het einde van het zomerseizoen voelbaar zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Daarom steunt de PvdA het voorstel voor een tijdelijke uitzondering van de slotsregeling tot met 24 oktober 2020.

Interrogazioni scritte

I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni

Dichiarazione originale completa di firma/data archiviata dal Parlamento europeo.

Riunioni

Future EU - UK partnership

Data, luogo:
17-11-2020 Online
Funzione:
Relatore
Riunione relativa alla procedura:
Future EU - UK partnership AFET
Riunione con:
European Parliament communications team

Annual meeting TPN

Data, luogo:
12-11-2020 Online
Funzione:
Deputati
Riunione con:
Transatlantic Policy Network

Migration

Data, luogo:
12-11-2020 Online
Funzione:
Deputati
Riunione con:
Cabinet Von Der Leyen