Ádám KÓSA
Ádám KÓSA

Non iscritti

Ungheria - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungheria)

Data di nascita : , Budapest

Home Ádám KÓSA

Membro

EMPL
Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
D-JP
Delegazione per le relazioni con il Giappone

Membro sostituto

DEVE
Commissione per lo sviluppo
DPAP
Delegazione per le relazioni con il Parlamento panafricano

Ultime attività

Quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (A9-0260/2023 - Nicola Beer) HU

14-09-2023
Dichiarazioni di voto scritte

Az elmúlt évek válságai rávilágítottak Európa külső szereplőktől való függésének túlzott mértékére. Ezért stratégiai autonómiára kell törekedni a kritikus nyersanyagok területén is, melyek fokozott felhasználása nélkül elképzelhetetlen a digitális és zöld átállás. A digitalizációs és a klímavédelmi törekvések megvalósításához számos, a kritikus nyersanyagok intenzív használatára épülő technológia és termék előállítására lesz szükség.
Sajnálatos módon a jelentés több olyan elemet is tartalmaz, melyek nem tartoznak az Európai Unió hatáskörébe és számos tagállam külgazdasági erőfeszítéseit hátráltatnák. A kritikus nyersanyagok stabil, diverzifikált ellátásának biztosításához minden érintett országgal kiegyensúlyozott, a kölcsönös tiszteleten és előnyökön alapuló együttműködés kialakítására kell törekedni. Ennek a célnak az elérését nem segíti egyes országok, például Kína, egyoldalú megbélyegzése. Az ilyen kijelentések aláássák az Unió és a tagállamok stratégiai autonómiájának, illetve versenyképességének erősítésére irányuló törekvéseket, ezért ezekkel, ebben a formában, nem értek egyet.
Azonban, mivel a rendelet általános céljával egyetértek, a végszavazás során szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Regolamentazione della prostituzione nell'UE: implicazioni transfrontaliere e impatto sull'uguaglianza di genere e sui diritti delle donne (A9-0240/2023 - Maria Noichl) HU

14-09-2023
Dichiarazioni di voto scritte

A prostitúció kérdésköre nem csupán a nemek közötti egyenlőség kérdéseit veti fel, hanem az emberi méltóságot sérti. A prostitúció legitim jövedelemszerzésként való elfogadása, annak elfogadását jelentené, hogy az embert csupán áruként, jogtárgyként kezeljük, ezzel magunk mögött hagyva az áldozatok méltóságát és jogait, melegágyat teremtve szexuális erőszaknak és emberkereskedelmi hálózatoknak. A mai hiperszexuálizált, sokszor krónikusan online úgynevezett modern társadalmi nézetek nem veszik figyelembe azt a méltóságot és tiszteletet, amelyet minden ember megérdemel, ezzel hatalmas keresletet generálva a szexuális szolgáltatásoknak.
A jelentés által promótált északi modell szerint dekriminalizálni kell a prostitúciót. Úgy véljük azonban, hogy egy valós társadalmi probléma dekriminalizálása helyett, inkább a kereslet csökkentésével kellene foglalkoznunk, az oktatáson, felügyeleten, áldozatsegítésen és az áldozatok reintegrációjának segítésén keresztül.
Bár fontos az Unió által generált dialógus és vita, arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy erre effektív választ a tagállami szabályozás tud adni, a nemzeti jogi környezetnek megfelelően, hiszen egy tagállamban kialakított modell aligha alkalmazható Unió-szerte.
Meg kell erősítenünk az emberkereskedelem elleni küzdelmet és megvédeni azokat a kiszolgáltatott lányokat és fiúkat, akiket több száz kilométeren át hurcolnak egy másik országba pusztán profit céljából, testüket és méltóságukat kihasználva.
Ezért a Fidesz európai parlamenti delegációja nem tudta támogatni a jelentést.

Il futuro del settore europeo dell'editoria (A9-0257/2023 - Tomasz Frankowski) HU

14-09-2023
Dichiarazioni di voto scritte

Az európai könyvágazat jövőjéről szóló jelentés számos fontos problémát vet fel, például felhívja a figyelmet a hagyományos könyvektől való eltávolodást az e-könyvek irányába, az olvasás népszerűsítését és jelentőségét, a könyvtárak és kiadók szerepét és funkcióját stb. Emellett azonban a jelentés több olyan pontot tartalmaz, ami nyomást jelent a tagállami hatáskörökre, ideológiai jellegű és ez részünkről elfogadhatatlan. Ezért a plenáris szavazáson tartózkodtam, a jelentés ilyen formájú elfogadása helyett.

Per contattarci

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E254
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex