Please fill this field
Andrey NOVAKOV Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Bulgarija - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgarija)

Gimimo data : , PAZARDZHIK

Pagrindinis puslapis Andrey NOVAKOV

Narys

BUDG
Biudžeto komitetas
REGI
Regioninės plėtros komitetas
D-AL
Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

Pavaduojantis narys

CONT
Biudžeto kontrolės komitetas
TRAN
Transporto ir turizmo komitetas
D-IL
Delegacija ryšiams su Izraeliu

Pastarojo meto veikla

2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) BG

19-06-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Тази резолюция засяга общите насоки на Европейския парламент за изготвянето на бюджета за 2021 година, раздел III - Комисия. В насоките си, Парламентът обръща внимание на усилията, които трябва да бъдат положени за справяне с кризата породена от COVID-19, тъй като бюджетът за защита и иновации е ключов за излизане от нея. Нито една държава членка не трябва да бъде изоставена в тези времена, затова насоките обръщат внимание на солидарността в Съюза по време на обострени социални, екологични, икономически и финансови предизвикателства. Резолюцията подчертава също, че бюджетът за 2021 г. следва да бъде първият от една амбициозна и актуализирана Многогодишна финансова рамка (МФР). Допълнително е обърнато специално внимание на транспорта и туризма, като се уточнява, че инвестициите в транспортна инфраструктура могат да подпомогнат икономиката и да подкрепят усилията за борба с изменението на климата. Туризмът като един от най-засегнатите сектори се нуждае от цялостна стратегия, подкрепена от специалното разпределение на средства чрез отделна програма на ЕС. Осигуряването на достатъчно средства за вътрешната и външна сигурност на ЕС е също подчертано в текста. Гласувам в подкрепа.

Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) BG

19-06-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Тази резолюция се отнася за транспорта и туризма през 2020 година и след това. В нея Парламентът, обръща внимание на плановете за възстановяване на европейския туризъм и транспорт след избухването на COVID-19 пандемията. Счита се, че както краткосрочното, така и дългосрочното подпомагане на тези сектори е много необходимо, за да се гарантира тяхното бъдеще и конкурентоспособност. Важно е, мерките, които се прилагат в момента да сведат до минимум допълнителните загуби, като същевременно успеят да възобновят доверието на туристите. Солидарността и добрата координация в сектора на туризма са ключови за оцеляването му, а възстановителният план на Комисията подчертава важността на инвестициите. Туристическият сектор е силно зависим от транспортния. Подобряването на достъпността, устойчивостта и свързаността на всички видове транспорт, същевременно поддържайки тяхното високо ниво на безопасност ще окаже значително влияние за укрепването на туристическия сектор в ЕС. Необходимо е насърчаване на устойчивите начини на пътуване, като например железопътния транспорт и развитието на нощните влакове. Изграждането на добра мрежа от модерна, безопасна и устойчива инфраструктура ще улесни пътуването в целия ЕС като периферните държави членки ще бъдат по-достъпни за вътрешноевропейски и международен туризъм. Гласувам в подкрепа.

Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

EP tinkle „NEWSHUB“

Key priorities - #ReactEU in @EP_Regional 1⃣ Eligibility of funding as of February 1st. 2⃣ Balanced support between #COVID19 impact & economic development. 3⃣ Member States to be able to use the resources until 2024

Masks are a stark reminder of #COVID19 but our work on #REACTEU continues. #Economy & #employment cannot wait. It took me & @ConstanzeKrehl 3 days to revise the rules for #Recovery through #CohesionPolicy ➡️ https://t.co/Gnoo79DMuB  Looking forward to negotiation w @EU2020DE. https://t.co/Yrxl644zuf 

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg