Please fill this field
Eric ANDRIEU Eric ANDRIEU
Eric ANDRIEU

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Pirmasis pirmininko pavaduotojas

Prancūzija - Parti socialiste (Prancūzija)

Gimimo data : , Narbonne

7-oji Parlamento kadencija Eric ANDRIEU

Frakcijos

  • 16-05-2012 / 30-06-2014 : Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

  • 16-05-2012 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Prancūzija)

Narys

  • 14-06-2012 / 30-06-2014 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojantis narys

  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Vystymosi komitetas
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis

all-activities

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg