Please fill this field
Martina MICHELS Martina MICHELS
Martina MICHELS

Europos vieningųjų kairiųjų frakcija / Šiaurės šalių žalieji kairieji

Narė

Vokietija - DIE LINKE. (Vokietija)

Gimimo data : , Berlin

Pagrindinis puslapis Martina MICHELS

Narė

REGI
Regioninės plėtros komitetas
D-IL
Delegacija ryšiams su Izraeliu
DEPA
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojanti narė

CULT
Kultūros ir švietimo komitetas
DSCA
Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete

Pastarojo meto veikla

OPINION on the recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

13-05-2020 REGI_AD(2020)648359 PE648.359v02-00 REGI
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys
Pascal ARIMONT

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo

28-04-2020 REGI_AD(2020)646963 PE646.963v04-00 REGI
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys
Herbert DORFMANN
Martina MICHELS
Martina MICHELS

EP tinkle „NEWSHUB“

Nachtzüge, Ausbau regionaler Strecken und einheitliches Ticketsystem! #Nachtzug #ÖffentlicheDaseinsvorsorge #Verkehr https://t.co/8aDc3tQPeE 

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg