Please fill this field
Petr JEŽEK Petr JEŽEK
Petr JEŽEK
Čekija

Gimimo data : , Praha

8-oji Parlamento kadencija Petr JEŽEK

Frakcijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

 • 01-07-2014 / 04-02-2018 : ANO 2011 (Čekija)
 • 05-02-2018 / 21-02-2019 : Independent (Čekija)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Čekija)

Pirmininkas

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Japonija
 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais

Narys

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacija ryšiams su Japonija
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 14-03-2018 / 21-03-2018 : Specialusis komitetas finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais
 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Komitetų pirmininkų sueiga

Pavaduojantis narys

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Specialusis komitetas terorizmo klausimais

Pagrindinė parlamentinė veikla

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

05-09-2017 LIBE_AD(2017)606219 PE606.219v02-00 LIBE
Petr JEŽEK

NUOMONĖ dėl Eurojusto 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

01-03-2017 LIBE_AD(2017)595376 PE595.376v03-00 LIBE
Petr JEŽEK

NUOMONĖ dėl Europos policijos biuro (Europolo) 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

15-02-2017 LIBE_AD(2017)594196 PE594.196v02-00 LIBE
Petr JEŽEK

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

23-01-2019 LIBE_AD(2019)630584 PE630.584v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolas) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630579 PE630.579v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

NUOMONĖ dėl Eurojusto 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630581 PE630.581v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN

04-04-2019

I voted against this report, which sets out the visa exemptions rules for UK citizens travelling to the EU in the event of a disorderly departure of the UK from the European Union. The report was unanimously adopted by Parliament in the Civil Liberties Committee under its lead negotiator and rapporteur, Claude Moraes. As the ALDE shadow rapporteur on this subject, I therefore expected the interinstitutional negotiations to take place in a smooth and swift manner. Nevertheless, Parliament was regrettably faced with an obscure and inappropriate attitude from the Council, which inserted an entirely inappropriate reference to Gibraltar as a ‘colony’ in a footnote to Article 3 of the amending regulation. I was equally disappointed and baffled to see the Commission changing its position by ultimately supporting the Council’s position regarding the footnote referencing and singling out Gibraltar. Furthermore, I deeply regret the decision by some colleagues to remove the excellent rapporteur, Claude Moraes, based solely on his nationality. Therefore, despite holding a strong view that neither UK nor EU citizens should need to have visas for short-term travel to each other’s territory, I could not support the final text of the regulation, specifically the footnote regarding Gibraltar. Such language is unacceptable in EU regulation.

Sąjungos piliečiams išduodamų tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimas (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) EN

04-04-2019

. ‒ I voted in favour of this regulation, which will help strengthen the security of identity cards and of residence documents issued to EU nationals. The regulation will establish common security standards for ID cards and residence documents, which will help tackle document fraud and identity theft, which are rampant, in part due to the multitude of formats of ID cards and residence permits currently in circulation in the EU. This regulation will overall facilitate the free movement of EU citizens, reduce administrative hassle and strengthen the internal security of the European Union, ultimately contributing to the European Union’s fight against terrorism and cross-border crime. While the new cards will have a standardised format with two biometric identifiers (the facial image and two fingerprints), I nevertheless voted against the provision to render the taking of fingerprints mandatory as I believe this should be optional and remain the Member States’ competence to decide on the latter.

Sistema tvariam finansavimui palengvinti (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) EN

28-03-2019

I voted in favour of this report, which concerns the establishment of a framework to facilitate sustainable investment as it provides the basis towards climate friendly investments and sustainable projects across the EU. Nevertheless, I voted against the introduction of proposals to define when and how an economic activity is considered as unsustainable i.e. the ‘brown taxonomy’. Indeed, such an extension would heavily increase the bureaucratic burden on all industries as it takes the opposite approach of the Commission’s proposal, which sought to define when and how an economic activity is sustainable, not the other way round. In my view, the report’s suggestion to include unsustainable activities will not encourage transition strategies since those activities identified as ‘brown’ will not be able to benefit from sustainable finance to fund their transition and therefore will not be incentivised to get greener. I also voted against the suggestion to implement a ‘comply or explain mechanism’ as the latter would create a substantial and unnecessary burden for investors, as they will need to justify whether they consider the adverse impacts of the investment decisions on sustainability factors.

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Klausimai ECB dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) ir bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM)

Parlamento nariai gali pateikti klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, Europos Centriniam Bankui ir klausimų dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir Bendro pertvarkymo mechanizmo. Tokie klausimai pirmiausia pateikiami atsakingo komiteto pirmininkui. Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis, 141 straipsnis, III priedas

Atsakymai į klausimus ECB dėl Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) ir bendro pertvarkymo mechanizmo (BPeM)

Tai atsakymai į Parlamento narių klausimus Europos Centriniam Bankui ir į klausimus dėl Bendro priežiūros mechanizmo ir bendro pertvarkymo mechanizmo. Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis, 141 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl didesnės vartotojų apsaugos, susijusios su neatitikimu tarp reklamuojamo ir faktinio plačiajuosčio ryšio greičio

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Nebegalioja
Roberta METSOLA Timothy KIRKHOPE Emma McCLARKIN Brian HAYES Petr JEŽEK Dita CHARANZOVÁ Julia REDA Nicola CAPUTO Deirdre CLUNE Angelika MLINAR
Pateikimo data : 27-04-2016
Galioja iki : 27-07-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 109 - 28-07-2016

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl pasaulinio bado indekso ataskaitoje nurodytų problemų sprendimo

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Nebegalioja
Brian HAYES Neena GILL Nirj DEVA Davor Ivo STIER Petr JEŽEK Doru-Claudian FRUNZULICĂ Seb DANCE Deirdre CLUNE Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Tom VANDENKENDELAERE
Pateikimo data : 24-02-2016
Galioja iki : 24-05-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 61 - 25-05-2016

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl daugiakalbystės skatinimo Europos Sąjungoje

26-10-2015 P8_DCL(2015)0064 Nebegalioja
Ilhan KYUCHYUK Csaba SÓGOR Ivo VAJGL Ramon TREMOSA i BALCELLS Jozo RADOŠ Petr JEŽEK Andrejs MAMIKINS Ivan JAKOVČIĆ Josep-Maria TERRICABRAS Ernest MARAGALL Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA
Pateikimo data : 26-10-2015
Galioja iki : 26-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 62 - 27-01-2016

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.