Please fill this field
Jean-François JALKH Jean-François JALKH
Jean-François JALKH

Identiteto ir demokratijos frakcija

Narys

Prancūzija - Rassemblement national (Prancūzija)

Gimimo data : , Tournan-en-Brie

Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu (su atsakymais) Jean-François JALKH

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg