Please fill this field
Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Narė

Rumunija - Partidul Social Democrat (Rumunija)

Gimimo data : , Berești - Galați

Pagrindinis puslapis Maria GRAPINI

Pirmininko pavaduotoja

IMCO
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Narė

AFCO
Konstitucinių reikalų komitetas
DEPA
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojanti narė

CONT
Biudžeto kontrolės komitetas
TRAN
Transporto ir turizmo komitetas
D-MD
Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete
D-JP
Delegacija ryšiams su Japonija

Pastarojo meto veikla

Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) RO

19-06-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

. – Am votat pentru că am considerat importantă această propunere de rezoluție deoarece dintre toate sectoarele economice majore, sectoarele transporturilor, culturii și turismului au fost afectate în cea mai mare măsură de criza provocată de COVID-19, o rată ridicată a șomajului afectând în special lucrătorii sezonieri și cei aflați în situații vulnerabile.
Consider că turismul reprezintă un sector strategic al economiilor statelor membre, chiar dacă acesta este diferit de la un stat membru la altul. Cred că ar trebui să avem o strategie globală privind turismul, trebuie să avem diferite produsele turistice în toate statele membre: culturale, de aventură, sportive, agro-alimentare, rurale, ecumenice, balneare și de sănătate, însă pentru aceasta este nevoie de o susținere bugetară.
Este important să avem măsuri prin care să se redea turiștilor încrederea de a călători din nou spre Europa și în Europa, pentru a reduce la minimum pierderile suplimentare din acest sector și, de asemenea, pentru a asigura sustenabilitatea acestui sector pe termen lung.
În contextul acestei crize generate de COVID-19, este necesară revenirea la libera circulație fără restricții a persoanelor, fiind necesară stabilirea unui mecanism la nivelul UE pentru a defini rata unui nivel suficient de scăzut de transmitere și aplicarea uniformă a acestei rate în întreaga UE.
Lucrătorii transfrontalieri și sezonieri au o importanță majoră pentru prestarea de servicii în sectorul turismului, ca o componentă-cheie a efortului de redresare economică, și consider că este esențial să se ia măsuri care să încurajeze mobilitatea acestora și să le protejeze drepturile, inclusiv printr-o mai bună punere în aplicare a legislației existente.
Cred că este important să avem un sistem european de garantare a călătoriilor astfel încât companiile să dispună de lichiditatea financiară necesară pentru a garanta atât rambursarea costurile achitate de călători, cât și a costurilor de repatriere, împreună cu o compensare corectă pentru posibilele daune suferite în caz de faliment.
Regret că nu avem o linie bugetară dedicată turismului sustenabil în următorul Cadru Financiar Multianual și lipsa actuală a unui instrument financiar concret și specific, pe termen scurt, pentru a sprijini redresarea sectorului.
Statele membre trebuie să sprijine de urgență întreprinderile și lucrătorii, inclusiv lucrătorii independenți din sectorul transporturilor, al culturii și al turismului, în special IMM-urile, inclusiv macro-întreprinderile și întreprinderile familiale, în gestionarea lichidităților lor, pentru a le ajuta să își mențină locurile de muncă și pentru a reduce sarcinile administrative inutile.

Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje: tam tikrų terminų atidėjimas dėl COVID-19 pandemijos (C9-0134/2020) RO

19-06-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Această pandemie a creat o criză gravă a sănătății publice, afectând toate statele membre, dar are și implicații grave pentru economiile Uniunii pe termen lung.
Având în vedere aceste circumstanțe fără precedent, o serie de state membre și persoane responsabile cu raportarea informațiilor în temeiul Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal au solicitat amânarea anumitor termene pentru depunerea și schimbul de informații în temeiul prezentei directive.
Mai precis, cererile de amânare se referă la schimburile automate de informații cu privire la conturile financiare ale căror beneficiari sunt rezidenți fiscali în alt stat membru și la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării care figurează în anexa IV la Directiva 2011/16/UE a Consiliului.
Prin urmare, este necesar să se amâne termenul pentru schimbul de informații privind conturile financiare deținute de beneficiari care sunt rezidenți fiscali în alt stat membru. În consecință, acest lucru ar permite statelor membre să își adapteze termenele naționale de depunere a acestor informații de către instituțiile financiare, motiv pentru care am votat deoarece am considerat importantă această propunere de raport.

Europos piliečių iniciatyva: laikinosios priemonės, susijusios su nustatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) RO

19-06-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

În calitate de raportor din partea S&D am depus amendamente care să ofere posibilitatea inițierii acestor inițiative cetățenești tuturor cetățenilor europeni din toate statele membre.
Inițiativa cetățenilor europeni constituie o realizare majoră în Tratatul de la Lisabona în efortul de a îmbunătăți calitatea democrației europene.
Este necesară extinderea pentru perioada de colectare, permițând facilitării cetățenilor în introducerea de inițiative cetățenești europene, ca o modalitate eficientă de a răspunde dificultăților practice cauzate de Covid-19 în această procedură.
Din cauza măsurilor naționale de izolare, în prezent este aproape imposibil ca organizatorii să își continue cu succes activitățile de campanie la nivel local și colectarea declarațiilor de susținere pe hârtie pentru a-i ajuta să strângă declarațiile necesare în termenul stabilit de 12 luni.
Ca raportor S&D am susținut încă de la început cererea de către mulți cetățeni europeni și organizații civice cu privire la unele extinderi necesare la procedurile regulamentului ECI, în special la colectarea de semnături, din cauza crizei Covid-19, motiv pentru care am votat deoarece am considerat importantă această propunere de regulament.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg