Please fill this field
Caterina CHINNICI Caterina CHINNICI
Caterina CHINNICI

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Narė

Italija - Partito Democratico (Italija)

Gimimo data : , Palermo

Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu (su atsakymais) Caterina CHINNICI

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg