Please fill this field
Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Narė

Lenkija - Prawo i Sprawiedliwość (Lenkija)

Pagrindinis puslapis Jadwiga WIŚNIEWSKA

Pirmininko pavaduotoja

DACP
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Narė

LIBE
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pavaduojanti narė

ENVI
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
FEMM
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
D-CA
Delegacija ryšiams su Kanada

Pastarojo meto veikla

MOTION FOR A RESOLUTION on abortion in Poland EN

20-11-2020 B9-0372/2020
Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

PRANEŠIMAS dėl 2018–2019 m. metinio pranešimo dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje

19-11-2020 A9-0226/2020 PE646.996v02-00 LIBE
Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys
Clare DALY

Programa „InvestEU“ (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) PL

13-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

InvestEU ma zastąpić sukcesywnie realizowany w ostatnich latach Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z którego Polska pozyskała znaczne fundusze. Nowy program ma na celu domknięcie luki inwestycyjnej trapiącej Europę. Pobudzenie inwestycji, które wesprą konkurencyjność oraz ekonomiczną, terytorialną i społeczną spójność Europy jest kluczowe szczególnie ze względu na kryzys gospodarczy powiązany z pandemią COVID-19 i zieloną transformację, która najbardziej dotyka mniej zamożne państwa UE. Biorąc pod uwagę przyszłe negocjacje pomiędzy Parlamentem i Radą, zdecydowałam się wesprzeć obecną propozycję mimo zastrzeżeń, co do zmniejszenia elastyczności funduszu. Decyzja o finalnym wsparciu InvestEU po zakończeniu międzyinstytucjonalnych negocjacji, jak i innych programów związanych z wieloletnimi ramami finansowymi, będzie uzależniona od rozwiązania kwestii tzw. mechanizmu praworządności, dyskutowanego w ramach innej procedury legislacyjnej.

Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

EP tinkle „NEWSHUB“

Mówimy głośne „tak” dla UE, ale mówimy głośne „nie” dla karcących nas mechanizmów, które w nierówny sposób traktują Polskę i inne kraje członkowskie. Walczymy o wspólnotę, w której wszyscy mają równe prawa, w której nie będzie równych i równiejszych. https://t.co/HA1eT6OJuA  https://t.co/Sv7gPJnmK3 

RT @tvp_info: ❗️TYLKO U NAS❗️ Europosłanka ws. polexitu. „To prorosyjskie i antyunijne formacje” #wieszwięcej #polexit @j_wisniewska https://t.co/LxzuN7eMng 

Mówimy głośne TAK Unii Europejskiej i głośne NIE karcącym mechanizmom. https://t.co/gTP0upkfOx 

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg