Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narė

Graikija - Nea Demokratia (Graikija)

Gimimo data : , Athina

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

PRANEŠIMAS su rekomendacijomis Komisijai „Kova su smurtu dėl lyties: kibernetinis smurtas“

06-12-2021 A9-0338/2021 PE691.453v02-00 FEMM LIBE
Sylwia SPUREK Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI

Kontaktai

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
09E116
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T09027
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex