Bronis ROPĖ
Bronis ROPĖ

Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas

Narys

Lietuva - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Lietuva)

Gimimo data : , Ignalina

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys Bronis ROPĖ

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2024 - all sections EN

19-09-2023 AGRI_AD(2023)750082 PE750.082v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir variklių bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamuosius teršalus ir baterijos patvarumą (EURO 7), kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009

24-07-2023 ITRE_AD(2023)742516 PE742.516v02-00 ITRE
Massimiliano SALINI

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/1020 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

15-05-2023 ITRE_AD(2023)738659 PE738.659v03-00 ITRE
Pascal ARIMONT

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/1153 bei Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1315/2013

05-12-2022 REGI_AD(2022)736359 PE736.359v02-00 REGI
Alessandro PANZA

NUOMONĖ 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos tobulinimas: atsparus ir naujiems iššūkiams pritaikytas ES biudžetas

26-10-2022 AGRI_AD(2022)734167 PE734.167v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją, Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo

05-10-2022 AGRI_AD(2022)734431 PE734.431v02-00 AGRI
Elsi KATAINEN

NUOMONĖ on the general budget of the European Union for the financial year 2023 - all sections

29-09-2022 AGRI_AD(2022)734148 PE734.148v02-00 AGRI
Andrea CAROPPO

NUOMONĖ Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda ES: 8-oji sanglaudos ataskaita

01-07-2022 AGRI_AD(2022)731615 PE731.615v02-00 AGRI
Dacian CIOLOŞ

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB ir panaikinama Tarybos direktyva (ES) 2015/652

22-04-2022 AGRI_AD(2022)700585 PE700.585v02-00 AGRI
Pina PICIERNO

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Socialinis klimato fondas

21-04-2022 ITRE_AD(2022)704621 PE704.621v02-00 ITRE
Beata SZYDŁO

Kontaktai

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08H156
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T03036
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex