Please fill this field
France JAMET France JAMET
France JAMET

Identiteto ir demokratijos frakcija

Narė

Prancūzija - Rassemblement national (Prancūzija)

Gimimo data : , Paris

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys France JAMET

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ Europos skaitmeninės ateities formavimas: kliūčių bendrajai skaitmeninei rinkai šalinimas ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams ES

22-03-2021 EMPL_AD(2021)660416 PE660.416v02-00 EMPL
Konstantinos ARVANITIS

NUOMONĖ Ateities žvejai. Naujos kartos darbo jėgos pritraukimas į žvejybos pramonę ir darbo vietų kūrimas pakrančių bendruomenėse

18-03-2021 EMPL_AD(2021)658780 PE658.780v02-00 EMPL
Jarosław DUDA

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

NUOMONĖ dėl rekomendacijų dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg