Please fill this field
Jörg MEUTHEN Jörg MEUTHEN
Jörg MEUTHEN

Identiteto ir demokratijos frakcija

Pirmininko pavaduotojas

Vokietija - Alternative für Deutschland (Vokietija)

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo Jörg MEUTHEN

Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 1. Pagalba Graikijai reaguojant į išaugusį migracijos spaudimą. Neatidėliotinos priemonės, atsižvelgiant į COVID-19 (koronaviruso) protrūkį. Pagalba Albanijai, vykdant atstatymo darbus po žemės drebėjimo. Kiti pakeitimai DE

17-04-2020

Hier habe ich mich enthalten, weil ich das auf diese Weise nicht unterstützen kann.

2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas, kuriuo numatoma skubi parama valstybėms narėms ir stiprinamas Sąjungos civilinės saugos mechanizmas („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį DE

17-04-2020

Hier habe ich dafür gestimmt, weil ich es für richtig halte.

2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų didinimas (C9-0092/2020) DE

17-04-2020

Hier habe ich mich enthalten, weil ich hier indifferent bin.

2020 m. mobilizuotos lankstumo priemonės lėšos, skirtos migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti. Su COVID-19 protrūkiu susijusios neatidėliotinos priemonės. Europos prokuratūros asignavimų didinimas (C9-0096/2020) DE

17-04-2020

Hier habe ich mich enthalten, weil ich hier indifferent bin.

Nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., skirtas valstybėms narėms suteikti skubią pagalbą ir labiau sustiprinti Sąjungos civilinės saugos mechanizmą („rescEU“), reaguojant į COVID-19 protrūkį DE

17-04-2020

Hier habe ich dafür gestimmt, weil ich es für richtig halte.

Konkrečios priemonės, kuriomis sudaromos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas reaguojant į COVID-19 protrūkį DE

17-04-2020

Hier habe ich dafür gestimmt, weil ich es für richtig halte.

Konkrečių priemonių COVID-19 krizei įveikti nustatymas DE

17-04-2020

Hier habe ich dafür gestimmt, weil ich es für richtig halte.

Konkrečios priemonės COVID-19 protrūkio poveikiui žvejybos ir akvakultūros sektoriuje švelninti DE

17-04-2020

Hier habe ich mich enthalten, weil ich hier indifferent bin.

Medicinos priemonės (C9-0098/2020) DE

17-04-2020

Hier habe ich dafür gestimmt, weil ich es für richtig halte.

ES suderinti veiksmai kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais DE

17-04-2020

Ich habe gegen B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020 und B9-0148/2020 gestimmt, weil ich dies so nicht unterstützen kann. Ich habe für B9-0145/2020 gestimmt. weil ich dies genauso unterstütze. Ich habe mich bei B9-0149/2020 enthalten.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg