Daniel
COHN-BENDIT

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) - 7-oji Parlamento kadencija Daniel COHN-BENDIT

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Relaxation of the deficit EN

01-03-2012 E-002353/2012 Komisija

Vengrijos konstitucijos peržiūra

30-03-2011 O-000080/2011 Komisija

Vengrijos konstitucijos peržiūra

30-03-2011 O-000079/2011 Taryba