Veuillez remplir ce champ
Daniel COHN-BENDIT Daniel COHN-BENDIT
Daniel COHN-BENDIT
Prancūzija

Gimimo data : , Montauban

6-oji Parlamento kadencija Daniel COHN-BENDIT

Frakcijos

 • 20-07-2004 / 23-05-2005 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Vienas iš pirmininkų
 • 24-05-2005 / 19-07-2007 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Vienas iš pirmininkų
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Vienas iš pirmininkų

Nacionalinės partijos

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Vokietija)

Narys

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Pirmininkų sueiga
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Konstitucinių reikalų komitetas
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Pirmininkų sueiga
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Konstitucinių reikalų komitetas
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Konstitucinių reikalų komitetas

Pavaduojantis narys

 • 21-07-2004 / 27-07-2004 : Užsienio reikalų komitetas
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija ryšiams su NATO Parlamentine Asamblėja
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Biudžeto komitetas
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Saugumo ir gynybos pakomitetis
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija ryšiams su Pietų Afrika
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija ryšiams su NATO Parlamentine Asamblėja
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija Europos ir Viduržemio jūros šalių parlamentinėje asamblėjoje

all-activities

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl atvirojo kodo programinės įrangos naudojimo

19-05-2008 P6_DCL(2008)0046 Nebegalioja
Jean Louis COTTIGNY Pierre PRIBETICH Michel ROCARD Bronisław GEREMEK Daniel COHN-BENDIT
Pateikimo data : 19-05-2008
Galioja iki : 25-09-2008
Pasirašiusiųjų skaičius : 154 - 25-09-2008

Rašytinis pareiškimas dėl mirties bausmės: visuotinis mirties bausmės vykdymo moratoriumas siekiant ją visiškai panaikinti

31-01-2007 P6_DCL(2007)0012 Nebegalioja
Sir Graham WATSON Joseph DAUL Martin SCHULZ Cristiana MUSCARDINI Daniel COHN-BENDIT
Pateikimo data : 31-01-2007
Galioja iki : 30-04-2007
Pasirašiusiųjų skaičius : 230 - 30-04-2007

Rašytinis pareiškimas Paul Wolfowitz paskyrimo Pasaulio banko prezidentu atmetimas

04-04-2005 P6_DCL(2005)0016 Nebegalioja
Daniel COHN-BENDIT Andrew DUFF Alain LAMASSOURE Hannes SWOBODA
Pateikimo data : 04-04-2005
Galioja iki : 04-07-2005
Pasirašiusiųjų skaičius : 47 - 04-07-2005

Dalyvaujančiųjų sąrašas

Šis dalyvių sąrašas yra ištrauka iš 6-osios Parlamento kadencijos plenarinių posėdžių protokolų. Jame informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir apima Parlamento nario kadenciją Europos Parlamente. Tai neapdoroti duomenys ir į juos nėra įtrauktos korekcijos dėl pateisinamo nedalyvavimo dėl ligos, motinystės ir (arba) tėvystės atostogų, Parlamento delegacijos veiklos, kuriai gautas leidimas ir t. t.