Veuillez remplir ce champ
Daniel COHN-BENDIT Daniel COHN-BENDIT
Daniel COHN-BENDIT
Prancūzija

Gimimo data : , Montauban

7-oji Parlamento kadencija Daniel COHN-BENDIT

Frakcijos

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Vienas iš pirmininkų

Nacionalinės partijos

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Prancūzija)

Narys

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Pirmininkų sueiga
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Biudžeto komitetas

Pavaduojantis narys

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Užsienio reikalų komitetas

all-activities

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.