Please fill this field
David LEGA David LEGA
David LEGA

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Švedija - Kristdemokraterna (Švedija)

Gimimo data : , Göteborg

Pagrindinis puslapis David LEGA

Narys

AFET
Užsienio reikalų komitetas
DROI
Žmogaus teisių pakomitetis
D-RU
Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

Pavaduojantis narys

CONT
Biudžeto kontrolės komitetas
D-UA
Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete
DACP
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
DEPA
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pastarojo meto veikla

Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SV

19-06-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Idag behandlade Europaparlamentet en resolution mot bakgrund av George Floyds död, debatten om rasism och de demonstrationer som den senaste tiden ägt rum runt om i västvärlden. Kristdemokraterna stödde resolutionen för att markera bred uppslutning kring grundprincipen om alla människors lika värde.
I delvoteringar markerade Kristdemokraterna avstånd från generaliserande och orättvisa beskrivningar av såväl europeisk som amerikansk poliskår, en alltför ensidig bild av USA och diverse identitetspolitiskt präglade skrivningar. Särskilt noterbart är också att Kristdemokraterna och EPP-gruppen vann delvoteringen om hur man ska beskriva det våld och den vandalism som utspelat sig under flera av demonstrationerna. Där vänstergrupperna i Europaparlamentet ville linda in avståndstaganden, stödde majoriteten i Europaparlamentet ett tydligt fördömande av vandalism.

Taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projektas. 2019 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą (A9-0104/2020 - Monika Hohlmeier) SV

17-06-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Vi kristdemokrater välkomnar förslaget om en överföring av 2019 års budgetöverskott, vilket skulle innebära en sänkning av medlemsländernas inbetalningar. Samtidigt motsätter vi oss att eventuella budgetöverskott i framtiden helt och hållet ska tillfalla EU-budgeten, utan en motsvarande minskning av medlemsländernas medlemsavgifter. Överskott ska inte vara till EU:s fria förfogande utan att hänsyn tas till detta genom justering av medlemsländernas bidrag till finansieringen av budgeten.

Unlawful imprisonment of Swedish citizen Gui Minhai in China EN

11-06-2020 E-003519/2020 Komisijos pirmininko pavaduotojas (-a) ir Sąjungos vyriausiasis (-oji) įgaliotinis (-ė) užsienio reikalams ir saugumo politikai
Klausimai raštu
David LEGA
David LEGA

EP tinkle „NEWSHUB“

RT @LegaSve: Nu räcker det! Nu är hög tid för #EU att vara #Israel:s allierade och vän. Nog om sanktioner! Nog om ”annekteringar”! Slut på finansieringen av antisemitiska läroböcker! Slut på mjäkandet med terrorsekten #Hezbollah! #svpol #eupol https://t.co/bvVxb58jCC 

RT @LegaSve: Vi har dyrt och heligt lovat: #NeverForget #NeverAgain Det är hög tid att hedra det löftet. Minoritetsbefolkningarna i Kina utsätts för diskriminering, förföljelse, indoktrinering, frihetsberövande, massförvaring, tvångsarbete, tortyr och steriliseringar. https://t.co/2tmqGLEES9 

Today is a sad day. The #NationalSecurityLaw has been adopted, and the 'one country, two systems' principle killed off effectively. My thoughts are with all freedom-loving Hong Kongers, striving for democracy and freedom. I stand by you. 🇭🇰 #HongKong

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg