Please fill this field
David LEGA David LEGA
David LEGA

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Švedija - Kristdemokraterna (Švedija)

Gimimo data : , Göteborg

Pagrindinis puslapis David LEGA

Narys

AFET
Užsienio reikalų komitetas
DROI
Žmogaus teisių pakomitetis
D-RU
Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

Pavaduojantis narys

CONT
Biudžeto kontrolės komitetas
D-UA
Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete
DACP
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
DEPA
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pastarojo meto veikla

ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 (RC-B9-0216/2020) SV

10-07-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Idag röstade Europaparlamentet om en resolution rörande EU:s prioriteringar inom hälso- och sjukvården, mot bakgrund av covid 19-krisen.
Kristdemokraterna gav sitt stöd till resolutionen eftersom vi anser att EU har en viktig roll att spela rörande exempelvis medicinsk forskning och rörlighet för patienter. Vårt ställningstagande bör ses mot bakgrund av vår uppfattning om behovet av att utveckla EU:s arbete på dessa områden.
I delvoteringar markerade vi dock tydligt mot uppfattningen att EU bör reglera sjukvårdspolitiken som sådan, vilket inte bör ske via varken nya finansieringsinstrument eller lagstiftning. Vi röstade därför mot krav på ett direktiv för minimistandarder inom ramen för en eventuell framtida europeisk hälsounion.

Protinę negalią turinčių asmenų teisės COVID-19 krizės metu (B9-0204/2020) SV

08-07-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Idag hade Europaparlamentet resolutionsbehandling om villkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning under covid-19-krisen. Bakgrunden är en medborgarframställan i frågan. Resolutionen belyser de negativa konsekvenser som ytterligare isolering får för dessa personer, som i många fall redan är mycket isolerade. Resolutionen uppmanar medlemsländerna att vidta åtgärder för livsförbättrande åtgärder för denna utsatta grupp. Kristdemokraterna instämmer helhjärtat i denna uppmaning och röstade därför för resolutionen. Vi vill i sammanhanget dock markera att exakt hur stödet till personer med intellektuell funktionsnedsättning ska vara utformat även fortsättningsvis måste vara medlemsstaternas befogenhet. Det hade varit önskvärt om resolutionen varit tydligare på denna punkt.

David LEGA
David LEGA

EP tinkle „NEWSHUB“

RT @ManfredWeber: Good to see Greece worked with Egypt, to produce a legal agreement that enhances peace and stability in the #EastMed. The EU should stand firmly with Greece against Turkish attempts to undermine international law in the region. Good work @kmitsotakis! https://t.co/lOioube99z 

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg