Please fill this field
David LEGA David LEGA
David LEGA

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Švedija - Kristdemokraterna (Švedija)

Gimimo data : , Göteborg

Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu (su atsakymais) David LEGA

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg