Please fill this field
Jessica STEGRUD Jessica STEGRUD
Jessica STEGRUD

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Narė

Švedija - Sverigedemokraterna (Švedija)

Gimimo data : , BROMMA

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys Jessica STEGRUD

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl klimato kaitos poveikio pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl kuriamos Mokumo palaikymo priemonės iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1017

02-09-2020 ITRE_AD(2020)654115 PE654.115v02-00 ITRE
Robert HAJŠEL

NUOMONĖ dėl 2019 m. metinio pranešimo dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00 ECON
Bas EICKHOUT

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg