Please fill this field
Damian BOESELAGER Damian BOESELAGER
Damian BOESELAGER

Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas

Narys

Vokietija - Volt (Vokietija)

Gimimo data : , Frankfurt am Main

Pagrindinis puslapis Damian BOESELAGER

Narys

AFCO
Konstitucinių reikalų komitetas
D-CA
Delegacija ryšiams su Kanada

Pavaduojantis narys

BUDG
Biudžeto komitetas
ITRE
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
LIBE
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
D-US
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Pastarojo meto veikla

PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos

11-05-2020 A9-0102/2020 PE648.340v02-00 BUDG
Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys
Olivier CHASTEL

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro zonos konvergencijai ir konkurencingumui skirtos biudžeto priemonės valdymo sistemos

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648462 PE648.462v02-00 BUDG
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys
Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Damian BOESELAGER
Damian BOESELAGER

EP tinkle „NEWSHUB“

...but every day I’m reminded that others, sitting across from me, also share the same values. Especially in time like these, our mission is even more valuable: we need EU reform towards more coordination - to save jobs, the environment and in this case lives. https://t.co/XDGFdfvOdH 

🥂💯I year ago today 🤩✨this year has been very intense. Everyday, I do my best to fulfill Volt’s mission towards a more unified and transparent European Union. It’s not always easy being the only member of your party sitting there 1/3 https://t.co/8Gpc0U6uZE 

This needs to be officially investigated. No one should die at our borders, let alone be killed by them! This is not to blame Greece, it’s to show all EU citizens how far we allowed the situation to escalate. We need solidarity. We need humanity. We need an EU asylum system!!! https://t.co/DC4rgM87Tw 

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg