Please fill this field
Cindy FRANSSEN Cindy FRANSSEN
Cindy FRANSSEN

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narė

Belgija - Christen-Democratisch & Vlaams (Belgija)

Gimimo data : , Oudenaarde

Pagrindinis puslapis Cindy FRANSSEN

Pirmininko pavaduotoja

D-IN
Delegacija ryšiams su Indija

Narė

EMPL
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
FEMM
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
BECA
Specialusis kovos su vėžiu komitetas

Pavaduojanti narė

ENVI
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
D-CA
Delegacija ryšiams su Kanada

Pastarojo meto veikla

Europos vaistų strategija (diskusijos) NL

26-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-26(4-021-0000)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

REPORT on the EU Strategy for Gender Equality EN

25-11-2020 A9-0234/2020 PE650.408v02-00 FEMM
Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys
Maria NOICHL

Tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimas (A9-0209/2020 - David Cormand) NL

25-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

De omslag naar een circulaire economie staat centraal in ons streven naar een duurzamere samenleving en de Europese klimaatplannen. Zowel het efficiënter omgaan met onze grondstoffen als de afvalberg verkleinen zijn hierbij essentieel. Daarom moeten producten langer meegaan, dat staat als een paal boven water. Praktijken die ervoor zorgen dat producten op een gepland ogenblik stuk gaan, moeten we meteen verbieden en de reparatiegraad moet gevoelig omhoog. Op basis van een gemeenschappelijke methode moeten we beter schatten hoe lang een product in bepaalde omstandigheden meegaat. Samen met een indicatie over de reparatiemogelijkheden en de beschikbaarheid van reserveonderdelen moet deze informatie overgemaakt worden aan de consument. Een verplicht label is echter nog niet aan de orde. Er zijn nog teveel verschillende labels op de markt en we hebben nog geen gezamenlijke methode om de verwachte levensduur van een product te berekenen. Daarom zetten we in een eerste fase in op verdere harmonisering, om in een tweede fase eventueel te evolueren naar een verplicht duurzaamheids- of reparatielabel. Met dit rapport zetten we een eerste stap naar een duurzaam productbeleid. We verwachten nu ambitieuze voorstellen van de Commissie in deze richting.

Cindy FRANSSEN
Cindy FRANSSEN

EP tinkle „NEWSHUB“

RT @cdenv: "Wanneer personen met een handicap kiezen voor liefde worden ze niet langer afgestraft." @NahimaLanjri in @destandaard. Sterk werk!🧡 https://t.co/uZdm7ImHaL 

Vandaag is het de internationale dag voor personen met een handicap. Meer weten over het EU-beleid inzake personen met een handicap? 👉https://t.co/SsO8fiKS0I  @cdenv

Werkhervatting na kanker. Ook bijzonder belangrijk voor het mentaal welbevinden van de patiënt. @crevits @komop_tgkanker 👍 https://t.co/CfMY4IhADV 

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg