Please fill this field
Nicolaus FEST Nicolaus FEST
Nicolaus FEST

Identiteto ir demokratijos frakcija

Narys

Vokietija - Alternative für Deutschland (Vokietija)

Gimimo data : , Berlin

Pagrindinis puslapis Nicolaus FEST

Narys

EMPL
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
LIBE
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
INGE
Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais
D-JP
Delegacija ryšiams su Japonija

Pavaduojantis narys

FEMM
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Pastarojo meto veikla

2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (diskusijos) DE

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-041-0000)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

PRANEŠIMAS dėl 2018–2019 m. metinio pranešimo dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje

19-11-2020 A9-0226/2020 PE646.996v02-00 LIBE
Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys
Clare DALY

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg