Please fill this field
Marek BELKA Marek BELKA
Marek BELKA

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Narys

Lenkija - Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lenkija)

Gimimo data : , Łódź

Pagrindinis puslapis Marek BELKA

Narys

ECON
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
FISC
Mokesčių pakomitetis
D-US
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Pavaduojantis narys

INTA
Tarptautinės prekybos komitetas
DCAM
Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis

Pastarojo meto veikla

Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas (diskusijos) PL

12-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-12(2-161-0000)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

NUOMONĖ dėl ES asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimo

28-10-2020 INTA_AD(2020)657416 PE657.416v02-00 INTA
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys
Enikő GYŐRI

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg