Please fill this field
Caroline ROOSE Caroline ROOSE
Caroline ROOSE

Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas

Narė

Prancūzija - Alliance Écologiste Indépendante (Prancūzija)

Gimimo data : , Oostende

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys Caroline ROOSE

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg