Please fill this field
Attila ARA-KOVÁCS Attila ARA-KOVÁCS
Attila ARA-KOVÁCS

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Narys

Vengrija - Demokratikus Koalíció (Vengrija)

Gimimo data : , Oradea

Pagrindinis puslapis Attila ARA-KOVÁCS

Narys

AGRI
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
SEDE
Saugumo ir gynybos pakomitetis
D-RU
Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

Pavaduojantis narys

AFET
Užsienio reikalų komitetas
DEEA
Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

Pastarojo meto veikla

Undermining media freedom in Hungary EN

12-10-2020 E-005566/2020 Komisija
Klausimai raštu

Undermining media freedom in Hungary EN

12-10-2020 E-005565/2020 Taryba
Klausimai raštu

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl ES teisinės sistemos, kuria siekiama sustabdyti ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą ir užtikrinti jam priešingą tendenciją

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys
Martin HÄUSLING

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg