Please fill this field
Andrea CAROPPO Andrea CAROPPO
Andrea CAROPPO

Nepriklausomi nariai

Italija - Sud in Testa (Italija)

Gimimo data : , Poggiardo

Klausimai, į kuriuos atsakoma raštu (su atsakymais) Andrea CAROPPO

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg