Please fill this field
Liudas MAŽYLIS Liudas MAŽYLIS
Liudas MAŽYLIS

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Lietuva - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Lietuva)

Pagrindinis puslapis Liudas MAŽYLIS

Narys

ENVI
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
D-BY
Delegacija ryšiams su Baltarusija
DEPA
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojantis narys

INTA
Tarptautinės prekybos komitetas
BECA
Specialusis kovos su vėžiu komitetas
DEEA
Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

Pastarojo meto veikla

Dvejopa produktų kokybė bendrojoje rinkoje

09-07-2020 O-000048/2020 Komisija
Klausimai žodžiu

Saugumo padėtis Baltarusijoje ir regione

08-07-2020 P-004051/2020 Komisija
Klausimai raštu

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg