Liudas MAŽYLIS Liudas MAŽYLIS
Liudas MAŽYLIS

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Lietuva - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Lietuva)

Pagrindinis puslapis Liudas MAŽYLIS

Narys

ENVI
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
D-BY
Delegacija ryšiams su Baltarusija
DEPA
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojantis narys

INTA
Tarptautinės prekybos komitetas
BECA
Specialusis kovos su vėžiu komitetas
DEEA
Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

Pastarojo meto veikla

Europos vaistų agentūra (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares)

19-01-2022
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

. – Balsavau už sprendimą išplėsti Europos vaistų agentūros įgaliojimus, jie neilgai trukus turi būti pradėti vykdyti. Tikiu, kad tai – vienas iš žingsnių tvirtesnės sveikatos sąjungos link. Esu jau išreiškęs, kad COVID-19 pandemija įrodė kaip yra svarbu veikti kartu. Įvairios sveikatos problemos išliks ir pasibaigus pastarosios ligos protrūkiui, tad turime mokytis iš gautų pamokų. Padidintas finansavimas ir platesni įgaliojimai turėtų padėti pasiekti, kad į vaistų ar medicinos priemonių trūkumo problemas bus reaguojama tinkamai ir laiku, o tokių situacijų, su kuriomis buvo susidurta dėl jų nepakankamumo, bus išvengta. Savalaikis ir skaidrus veiksmingų gydimo priemonių kūrimas ypatingai svarbus ekstremaliųjų situacijų metu, tad viliuosi, kad ateities krizės sutiksime pasirengę geriau. Galų gale, priklausomybė nuo trečiosiose šalyse gaminamų vaistų veikliųjų medžiagų gali tapti opia problema, tad tikiuosi, kad jų stygiaus prevencijai bus skiriamas pakankamas dėmesys.

Kontaktai

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F266
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10056
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex