Liudas MAŽYLIS
Liudas MAŽYLIS

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Lietuva - Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (Lietuva)

Pagrindinis puslapis Liudas MAŽYLIS

Narys

ENVI
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
D-BY
Delegacija ryšiams su Baltarusija
DEPA
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojantis narys

INTA
Tarptautinės prekybos komitetas
COVI
Specialusis COVID-19 pandemijos metu įgytos patirties ir rekomendacijų ateičiai komitetas
DEEA
Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

Pastarojo meto veikla

Paramos Ukrainai teikimo 2023 m. priemonė (makrofinansinė parama +) (C9-0373/2022)

24-11-2022
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

. – Neabejodamas balsavau už. Nebereikia nieko įtikinėti, kaip svarbu padėti brutalaus Rusijos pradėto karo naikinamai Ukrainai tiekiant stabilią finansinę, humanitarinę ir karinę paramą. Šis pasiūlymas, skirtas būtiniausių jos poreikių palaikymui ir paremtas Europos vardu prisiimamomis paskolomis, yra gyvybiškai svarbus. Ypač dėl to, kad Rusija ciniškai naikina kritinę Ukrainos infrastruktūrą. Viliuosi, pagaliau bus rastas stabilios ir aiškios paramos mechanizmas, kuris Ukrainos žmonėms suteiks bent šiek tiek stabilumo. Paramos reikalingumą iliustruoja tai, kad ne tik Ukraina, bet ir mes kovojame su terorizmą remiančia valstybe. Taip buvo nubalsuota ir Europos Parlamente praėjusią savaitę. Tikiuosi, kad šiame pasiūlyme nustatytos išankstinės sąlygos, nukreiptos į demokratinių procesų išlaikymą, padės įtikinti aktyviau prisidėti ir tarptautinius partnerius.

Rusijos kelionės dokumentų, išduotų okupuotuose užsienio regionuose, nepripažinimas (C9-0302/2022 - Juan Fernando López Aguilar)

24-11-2022
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

. – Pritariu šiam sprendimui. Europos Sąjunga privalo turėti bendrą apibrėžtą tvarką dėl rusiškų pasų, išduotų okupuotuose regionuose, (ne)pripažinimo. Rusijos praktika išduoti rusiškus pasus okupuotose Ukrainos ir Gruzijos teritorijose yra nusikalstama. Tokie dokumentai jokiu būdu negali būti pripažįstami Europos Sąjungoje. Visoje vienodai. Sprendimus šių dokumentų nepripažinti ES šalys narės jau yra priėmusios, tačiau šiuo pranešimu užtvirtiname vieningą ES poziciją ir kuriame tvarką, kaip šie dokumentai turi būti traktuojami. Įpareigojame Europos Komisiją, konsultuojantis su šalimis narėmis, sukurti bendrą sąrašą, apimantį visus Rusijos išduotus kelionių dokumentus, kurie ES negali būti priimami.

Kontaktai

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F266
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T10056
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex