Please fill this field
Mazaly AGUILAR Mazaly AGUILAR
Mazaly AGUILAR

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Narė

Ispanija - VOX (Ispanija)

Gimimo data : , Cuenca

Pagrindinis puslapis Mazaly AGUILAR

Pirmininko pavaduotoja

AGRI
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pavaduojanti narė

INTA
Tarptautinės prekybos komitetas
SEDE
Saugumo ir gynybos pakomitetis
ANIT
Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais
D-US
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
DNAT
Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja

Pastarojo meto veikla

Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai (diskusijos) ES

06-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-06(2-088-0000)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl ES teisinės sistemos, kuria siekiama sustabdyti ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą ir užtikrinti jam priešingą tendenciją

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys
Martin HÄUSLING

PRANEŠIMAS Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai

11-09-2020 A9-0154/2020 PE645.118v02-00 AGRI
Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys
Petri SARVAMAA

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg