Please fill this field
Mazaly AGUILAR Mazaly AGUILAR
Mazaly AGUILAR

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Narė

Ispanija - VOX (Ispanija)

Gimimo data : , Cuenca

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys Mazaly AGUILAR

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl ES teisinės sistemos, kuria siekiama sustabdyti ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą ir užtikrinti jam priešingą tendenciją

24-09-2020 AGRI_AD(2020)650488 PE650.488v02-00 AGRI
Martin HÄUSLING

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

NUOMONĖ dėl ES vaidmens saugant ir atkuriant pasaulio miškus

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg