Please fill this field
Marc ANGEL Marc ANGEL
Marc ANGEL

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Narys

Liuksemburgas - Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (Liuksemburgas)

Gimimo data : , Luxembourg-Ville

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys Marc ANGEL

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Naujos Europos pramonės strategijos

03-09-2020 IMCO_AD(2020)652383 PE652.383v02-00 IMCO
Adam BIELAN

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg