Please fill this field
Linea SØGAARD-LIDELL Linea SØGAARD-LIDELL
Linea SØGAARD-LIDELL

Frakcija „Renew Europe“

Narė

Danija - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danija)

Gimimo data : , Aarhus

Pagrindinis puslapis Linea SØGAARD-LIDELL

Narė

ENVI
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
DACP
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojanti narė

ECON
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
D-JP
Delegacija ryšiams su Japonija

Pastarojo meto veikla

Lenkijos sprendimas uždrausti abortus

20-11-2020 P-006345/2020 Komisija
Klausimai raštu

Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos labui“) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) DA

13-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Hvor Venstre ikke kan bakke op om en europæisk sundhedsunion, fordi vi mener, at hver medlemsstat bedst kan tilrettelægge deres eget sundhedsvæsen, støtter Venstre et koordinerende sundhedsprogram i EU. Programmet skal understøtte velfungerende sundhedsvæsner i EU ved at øge digitaliseringen, sikre tilgængelighed af medicin, støtte bekæmpelse af kroniske sygdomme, som cancer og overvægt og gøre EU mere beredt til at håndtere sundhedskriser. Særligt efter Covid-19 står det klart, at øget samarbejde og vidensdeling på EU-niveau kan være til gavn for de enkelte medlemsstater.
I afstemningen var det ikke muligt at stemme for store dele af de positive elementer i det foreslåede sundhedsprogram uden at støtte en budgetstigning, som Europa-Parlamentets miljøudvalg har foreslået, og som spejler det beløb, Kommissionen foreslog i sit udspil. Vi støtter ikke den budgetforøgelse.
Vi støtter det budget, som aftalen om den syv-årige budgetramme for EU, MFF'en, lægger op til, nemlig 5,4 mia. euro. Den endelig lovgivningstekst vil komme til at reflektere MFF-resultatet, hvilket Venstres EP-delegation har tillagt stor vægt i deres beslutning om at støtte den samlede pakke til dette program.

Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) DA

12-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Venstre er grundlæggende imod parlamentets forslag om at øge EU’s flerårige budget, som Rådet blev enige om i sommer. Vi stemte imod parlamentets resolution i sommer bl.a. pga. ønske om budgetstigninger. Og vi stemmer imod parlamentets forslag til budgettet for 2021 af samme grund.
Der er dog flere afstemningsblokke og enkelte ’single votes’, som Venstre har stemt for eller blankt til. Det skyldes, at vi støtter hensigten i forslagene eller dele af dem. Venstre går ind for flere penge til forskning til blandt andet grøn teknologi og digital omstilling, bekæmpelse af desinformation gennem gennem EEAS og til Erasmus+. Men vi mener, at dette bør ske ved at omprioritere budgettet og ikke ved at hæve medlemslandes bidrag til EU.
Selvom Venstre er imod parlamentets ønske om større budget, vil vi gerne markere, at EU bør bruge flere penge på disse områder, som vi fremhæver ved at stemme for eller blankt.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg