Please fill this field
Rainer WIELAND Rainer WIELAND
Rainer WIELAND

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Vokietija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vokietija)

Gimimo data : , Stuttgart - Bad Cannstatt

Pagrindinis puslapis Rainer WIELAND

Pirmininko pavaduotojas

PE
Europos Parlamentas
Pirmininko pavaduotojo atsakomybės sritys:
  • Pastatai (pagrindinė atsakomybės sritis) (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoju P. Silva Pereira)
  • Biudžetas (antraeilė atsakomybės sritis) (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoju P. Silva Pereira)
  • Transportas
  • Darbo grupės pastatų, transporto ir ekologiškos Parlamento veiklos klausimais pirmininkas
  • Europos politinės partijos (kartu su Parlamento pirmininko pavaduotoja H. Hautala)
  • Ryšiai su Prancūzijos, Belgijos ir Liuksemburgo valdžios institucijomis būstinės ir darbo vietų klausimais (pagrindinė atsakomybės sritis)
  • Parlamento pirmininko pavadavimas su Afrikos ir AKR šalimis susijusiais klausimais

Narys

BURO
Biuras
BUDG
Biudžeto komitetas
AFCO
Konstitucinių reikalų komitetas
DACP
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojantis narys

PETI
Peticijų komitetas
DSEE
Delegacija ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu

Pastarojo meto veikla

Sesijos atidėjimas DE

26-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-26(4-173-0000)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (diskusijos) DE

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-052-0000)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje (diskusijos) DE

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-059-0000)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg