Please fill this field
Janusz LEWANDOWSKI Janusz LEWANDOWSKI
Janusz LEWANDOWSKI

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Lenkija - Platforma Obywatelska (Lenkija)

Gimimo data : , Lublin

8-oji Parlamento kadencija Janusz LEWANDOWSKI

Frakcijos

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Lenkija)

Pirmininkas

  • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Iranu

Narys

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacija ryšiams su Iranu
  • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacijų pirmininkų sueiga
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pavaduojantis narys

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Biudžeto komitetas
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biudžeto komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

24-05-2016 ITRE_AD(2016)578697 PE578.697v02-00 ITRE
Janusz LEWANDOWSKI

NUOMONĖ ES finansinių paslaugų reglamento apžvalga ir su juo susiję iššūkiai: poveikis ir siekis nustatyti veiksmingesnes ir efektyvesnes ES gaires, susijusias su Finansiniu reglamentu ir kapitalo rinkų sąjunga

13-10-2015 ITRE_AD(2015)560837 PE560.837v02-00 ITRE
Janusz LEWANDOWSKI

NUOMONĖ Europos struktūriniai ir investicijų fondai bei patikimas ekonomikos valdymas: bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio įgyvendinimo gairės

24-06-2015 BUDG_AD(2015)554917 PE554.917v02-00 BUDG
Janusz LEWANDOWSKI

Klausimai žodžiu

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg