Please fill this field
Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Vokietija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vokietija)

Gimimo data : , München

Pagrindinis puslapis Christian EHLER

Narys

ITRE
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
D-US
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Pavaduojantis narys

CULT
Kultūros ir švietimo komitetas
D-IL
Delegacija ryšiams su Izraeliu
DMED
Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje

Pastarojo meto veikla

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys
Romeo FRANZ

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto (nauja redakcija)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys
Christian EHLER

NUOMONĖ dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys
Vlad-Marius BOTOŞ

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg