Rebecca HARMS Rebecca HARMS
Rebecca HARMS
Vokietija

Gimimo data : , Hambrock bei Uelzen

8-oji Parlamento kadencija Rebecca HARMS

Frakcijos

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Viena iš pirmininkų
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Narė

Nacionalinės partijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Vokietija)

Pirmininkė

 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Narys

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Pirmininkų sueiga
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

Pavaduojanti narė

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Užsienio reikalų komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Užsienio reikalų komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė

22-11-2018 AFET_AD(2018)627713 PE627.713v04-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Ukrainai

16-05-2018 AFET_AD(2018)620988 PE620.988v02-00 AFET
Michael GAHLER

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Gruzijai

25-01-2018 AFET_AD(2018)613630 PE613.630v02-00 AFET
Andrejs MAMIKINS

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl holokausto aukų paminėjimo ir paramos Babi Jaro holokausto memorialinio centro sukūrimui

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Nebegalioja
Ioan Mircea PAŞCU Frédérique RIES Bas BELDER Timothy Charles Ayrton TANNOCK Rebecca HARMS Hannu TAKKULA Boris ZALA Janusz ZEMKE Petras AUŠTREVIČIUS Michał BONI
Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 135 - 13-03-2017

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.