Please fill this field
Marian-Jean MARINESCU Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Rumunija - Partidul Naţional Liberal (Rumunija)

Gimimo data : , Râmnicu Vâlcea

Pagrindinis puslapis Marian-Jean MARINESCU

Narys

TRAN
Transporto ir turizmo komitetas
DACP
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojantis narys

CONT
Biudžeto kontrolės komitetas
ENVI
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
ITRE
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
DASE
Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)

Pastarojo meto veikla

Europos teikiama tarpvalstybinių ir sezoninių darbuotojų apsauga COVID-19 krizės laikotarpiu (B9-0172/2020) RO

19-06-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

. – Criza Covid-19 a devoalat multe sincope atât în legislația europeană, cât și în capacitatea instituțională de a monitoriza respectarea normelor în vigoare. Libera circulație a muncitorilor, tratamentul egal aplicat tuturor cetățenilor europeni, fără nicio discriminare cauzată de naționalitate sunt doar două exemple de drepturi fundamentale, dar care au fost deseori încălcate.
Situația din ultimele 3 luni, fără precedent în Uniunea Europeană a fost o adevărată hârtie de turnesol, care ne-a atras atenția asupra a două aspecte referitoare la muncitorii sezonieri.
Primul se referă la tratamentul discriminatoriu aplicat, în prea multe situații, muncitorilor sezonieri. Au fost mai mult decât evidente încălcările drepturilor esențiale, precum lipsa de transparență a contractelor de muncă, salarizarea deficitară, condiții de trai nesigure în vreme de pandemie, neacordarea drepturilor privind protecția socială.
Pe de altă parte, tot criza Covid-19 a arătat întregii Uniuni cât de necesari și valoroși sunt muncitorii sezonieri. Într-o criză care amenința continuitatea aprovizionării cu alimente de strictă necesitate, lipsa muncitorilor sezonieri, cei mai numeroși venind din Estul Europei, a făcut ca recoltele efectiv să se strice pe câmp.
Pornind de la această realitate, în calitate de semnatar din partea grupului PPE, al Rezoluției privind protejarea muncitorilor sezonieri solicit Comisiei Europene și Statelor Membre îmbunatățirea situației acestor oameni, pe trei paliere esențiale: protejarea drepturilor și securității lor prin aplicarea legislației existente; sprijinirea liberei circulații în interiorul Uniunii și facilitarea schimbului de informații între state, în special prin digitalizarea, pentru reducerea riscurilor la care sunt expuși muncitorii sezonieri.

Turizmas ir transportas 2020 m. ir vėliau (diskusijos) RO

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-227-5000)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg